Utenriksdepartementet

Utenriksminister Støres samtale med DR Kongos utenriksminister

Nyhet   •   des 04, 2009 12:40 CET

- Jeg understreket igjen at Norge tar sterk avstand fra dødsstraff, og ba om forsikringer om at de to ikke vil bli henrettet selv om dommen skulle bli stående, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre, som også kritiserte mangler ved rettssikkerheten under rettssaken.

DR Kongos utenriksminister Mwamba gjentok sin forsikring om at dødsdommen ikke vil bli fullbyrdet. Han gjentok også at den kongolesiske regjering har vedtatt et moratorium om ikke å fullbyrde dødsstraff, og at slik straff ikke lenger praktiseres i landet.

- Når det gjelder den delen av dommen som går ut på at de to har bedrevet spionasje for staten Norge, avviste jeg dette som fullstendig grunnløst, det samme gjaldt erstatningskravet mot staten Norge. Jeg gjentok at de to ikke har tilknytning til norske myndigheter. Den bistand norsk utenrikstjeneste yter i Kisangani er av ren humanitær karakter, for å bistå to borgere i en vanskelig situasjon, sier Støre.

- Jeg tok også opp at det er helt nødvendig at grunnleggende rettsikkerhet ivaretas og at dette inkluderer oversettelse i rettssalen. Jeg la vekt på at jeg forventer at dette blir bedre ivaretatt ved en eventuell anke til høyesterett. Og jeg sa at vi fra norsk side la til grunn at en anke til høyesterett vil bli behandlet i hovedstaden Kinshasa. Utenriksministeren bekreftet at høyesterett behandler alle saker i hovedstaden. Kongolesiske myndigheter er også ansvarlige for nordmennenes sikkerhet i fengselet, sier Støre.

Utenriksdepartementet har også overlevert en formell note til kongolesiske myndigheter.