Utenriksdepartementet

Utenriksministeren åpnet Jakarta-konferanse om humanitærretten

Nyhet   •   nov 08, 2010 17:15 CET

Utenriksminister Støre åpnet i Jakarta i dag en regional konferanse om beskyttelse av sivile og humanitærretten. Indonesia og Norge er vertskap for konferansen.

- Humanitærretten inneholder regler for krigføring som har til hensikt å gi sivilbefolkningen størst mulig grad av beskyttelse. Men for ofte ser vi at reglene brytes i dagens konflikter og at sivile rammes. Derfor er det positivt at en regional stormakt som Indonesia engasjerer seg i dette arbeidet. Økt beskyttelse av sivile er sentralt i flere pågående konflikter i regionen, sier Støre.

Konferansen søker å identifisere hovedårsakene til at sivile rammes i dagens konflikter og hva som kan gjøres for å redusere sivile skadevirkninger. I tillegg reiser man spørsmål om tolkning av humanitærretten: Hvem deltar direkte i konflikten? Hvor går skillet mellom militære og sivile? Hvordan vurderes proporsjonalitet i krigføringen? Hvordan veies sivile tap opp mot militær nødvendighet i dagens konflikter?

Konferansen varer i to dager og er et ledd i en internasjonal prosess for å gjenopprette beskyttelse av sivile i henhold til humanitærretten. Blant deltagerne er representanter fra land i Asia og Europa, samt FN, akademia og det sivile samfunn i Sørøst-Asia.