Utenriksdepartementet

Utenriksministeren leverer tilbake tepper

Nyhet   •   sep 03, 2010 17:26 CEST

- I tråd med det regjeringens medlemmer er blitt enige om har jeg i dag overlevert Utenriksdepartementet de teppene jeg hadde i privat eie, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Jeg støtter denne beslutningen fordi den rydder til side den tvil som har fremkommet omkring gaver de siste dagene, sier Støre.

- Når det gjelder de spørsmål som har blitt reist om de gavene jeg valgte å beholde i tråd med det forrige regelverket, har jeg følgende kommentar:

- Skatt Øst har overfor meg i dag gitt uttrykk for at likningsmyndighetene gjennom godtakelsen av mine selvangivelser for 2006 og 2009, har akseptert den taksering jeg har lagt til grunn for teppenes verdi. For å rydde enhver tvil til side, har jeg i dag fått samtlige tepper taksert, og taksten viser at jeg hadde et godt grunnlag for det anslaget jeg gjorde - taksten viste seg endog å være noe lavere, sier Støre

Når det gjelder tollbehandling av offentlighetsgaver (gaver mottatt blant annet ved offisielle besøk i Norge og i utlandet), slår Håndbok for politisk ledelse fast at det for slike gaver er et normalt toll- og avgiftsfritak. Fritak gis av tollmyndighetene ved innførselen. Denne rutinen for tollbehandling har ikke vært godt nok fulgt opp i UD, og departementet vil derfor nå innskjerpe denne rutinen og sørge for korrekt tollbehandling i framtiden.