Forum for offentlige anskaffelser

Utløpt vedståelsesfrist - Gebyrfri ulovlig direkteanskaffelse

Nyhet   •   aug 16, 2013 20:39 CEST

I saker med utløpt vedståelsesfrist har KOFA ennå til gode å ilegge overtredelsesgebyr trass i at det er å betrakte som ulovlig direkteanskaffelse. Klagenemnda legger vekt på at konkurransen er kunngjort, at det er reell konkurranse om oppdraget og åpenhet rundt prosessen. Feilen er utelukkende i at kontrakten ble inngått etter vedståelsesfristens utløp. Virkningen av at vedståelsesfristen er utløpt er begrenset.

Sak 2012/8 gjaldt om Nordland fylkeskommune hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt med valgte leverandør etter vedståelsesfristens utløp og hvorvidt det skal ilegges gebyr. Det var Statens vegvesen region nord som på vegne av Nordland fylkeskommune for drøyt to år siden kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en bygg og – anleggskontrakt.

I en rekke tidligere saker av samme karakter har klagenemnda kommet til at dersom kontrakt er inngått etter at vedståelsesfristen er løpt ut, uten at 
vedståelsesfristen er forlenget, regnes dette i utgangspunktet som en ulovlig direkte anskaffelse. Så også i denne konkrete saken. Her er det ikke, heter det, tvil om at kontrakt ble inngått etter vedståelsesfristens utløp. Dessuten har oppdragsgiveren ikke anført at unntak fra kunngjøringsplikten er aktuelle. - Det bestrides ikke at kontrakt ble inngått etter vedståelsesfristens utløp og at dette anses for å være en ulovlig direkte anskaffelse. Skyldkravet for å ilegge gebyr er derimot ikke oppfylt, anmerker oppdragsgiveren.


Les mer... http://foa.no/blog/files/452708ddf78c87c2a7fce6703b445dc8-440.html#.Ug5x0xZWuPs