Arbeidsdepartementet

Utlyser midler til nasjonale aktiviteter i det europeiske fattigdomsåret

Nyhet   •   jan 28, 2010 09:35 CET

Norge deltar i det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Året ble offisielt lansert i Madrid 21. januar. – Her hjemme starter vi året med å utlyse midler til nasjonale aktiviteter og arrangementer, og jeg oppfordrer frivillige organisasjoner og institusjoner til å søke midler, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

De overordnede målene for det europeiske året er å øke samfunnets bevissthet om fattigdom, samt forplikte EU og deltakerlandene til å bekjempe fattigdom. I løpet av 2010 vil det være både fellesskapsaktiviteter i regi av EU-kommisjonen og nasjonale aktiviteter.

Frivillige organisasjoner, private stiftelser med flere kan nå søke om tilskudd til nasjonale aktiviteter og arrangementer i 2010, knyttet til gjennomføringen av det europeiske året, seutlysningstekst på nav.no.

Søknadsfristen er 13. februar 2010.

– Regjeringens mål om å bekjempe fattigdom og fremme et mer inkluderende samfunn faller sammen med de overordnede målene for det europeiske året 2010. Jeg håper året vil bidra til å skape en større bevissthet om det felles ansvaret samfunnets institusjoner og hver enkelt av oss har for å inkludere personer som faller utenfor, sier arbeidsministeren.

Arbeidsdepartementet er nasjonal gjennomføringsinstans og har et overordnet ansvar for å koordinere deltakelsen i det europeiske året i Norge. Velferdsalliansen, Samarbeidsforum mot fattigdom, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS, Fellesorganisasjonen (FO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er blant en rekke samarbeidspartnere.

Mer informasjon om det europeiske året for bekjempelse av fattigdom