Landbruks- og matdepartementet

Utsatt frist for Matkjedeutvalget

Nyhet   •   okt 28, 2010 09:17 CEST

Matkjedeutvalget har bedt om og fått en utsatt frist til 31. mars 2011.
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sier at dette er en uproblematisk
utsettelse. Dette er nybrottsarbeid som er krevende og omfattende, sier Brekk.

De tre departementene FAD, BLD og LMD har vektlagt at utvalget må få de
nødvendige forutsetningene til å levere en rapport av god kvalitet, og i
samsvar med et krevende mandat.

-Det skjer svært mye internasjonalt på dette feltet, og det er viktig med
respekt for berørte aktører. Utvalget trenger mer tid for å setteseg grundig
inn i faktagrunnlagte og de aktuelle problemstillingene, sier  Brekk.