Miljøverndepartementet

Utslipp fra luftfarten inn i kvotehandelen

Nyhet   •   des 10, 2009 15:26 CET

Fredag 4. desember ble Kommisjonsvedtak 2009/339/EF om detaljerte retningslinjer for beregning, måling, overvåkning og rapportering av CO2-utslipp og tonn-kilometer fra luftfartsaktiviteter innlemmet i EØS-avtalen. Vedtaket ble tatt inn i EØS-avtalen for å legge til rette for inkluderingen av luftfart i kvotesystemet fra 2012.

Dataene som innrapporteres for 2010, skal blant annet brukes som grunnlag for å tildele vederlagsfrie kvoter til luftfartsaktiviteter og til beregning av medlemsstatenes andel av kvotene som skal selges. Fra 2012 vil innrapporterte utslippsdata danne grunnlaget for beregning av kvoteplikten for det enkelte selskapet.