Justis- og politidepartementet

Utvalet for klagesakshandsaminga på utlendingsfeltet

Nyhet   •   nov 29, 2010 09:22 CET

Øystein Mæland, som leier utvalet som skal vurdera organiseringa av klagesakshandsaminga på utlendingsfeltet, legg måndag 29. november fram si utgreiing for justisminister Knut Storberget.

Stad: Justisdepartementet, Akersgata 42, 7. etg.
Tid:  Kl. 15.30 – 16.15.

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgjevar Andreas Lorange, mob 48 16 12 27.