Justis- og politidepartementet

Utvidet straffansvar ved internasjonal barnebortføring

Nyhet   •   okt 21, 2010 16:16 CEST

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn til utlandet. – Vi vil styrke barns beskyttelse mot å bli skilt fra gjenværende forelder, sier justisminister Knut Storberget. Forslaget om utvidet straffansvar sendes nå på høring.

Hensyn til barnets beste. I dag er det bare straffbart når samværsforelderen bortfører barnet til utlandet. Etter forslaget vil det også bli straffbart når forelderen barnet bor fast hos bortfører barnet. Hensynet til barnets beste ligger til grunn for forslaget. I tillegg til konsekvensene for barnet ved å rykkes opp fra sitt hjemland og sitt vante miljø, antas det å være i barnets interesse å ha samvær med begge foreldre. Det er særlig vanskelig å gjennomføre når barnet bor i et annet land.

Åpner for utvidet bistand fra utenlandsk politimyndighet. Dersom forelderen først har forlatt landet med barnet, kan det være behov for bistand fra utenlandsk politimyndighet til å stanse bortføreren og barnet under den videre reisen. Saken må da først anmeldes i Norge. Om bortfører er den barnet bor fast hos, kan utenlandsk politimyndighet etter dagens regler kun anmodes om bistand til å lokalisere barnet. – Dette kan gi urimelige og uheldige utslag, særlig i saker hvor bortføreren er på vei til et land som ikke er tilsluttet Haagkonvensjonen og hvor vi av erfaring vet at det vil være en spesielt lang og tung prosess å få barnet returnert til Norge, sier justisministeren. Etter det nye forslaget vil norske myndigheter også kunne be utenlandsk politimyndighet om bistand til å pågripe og dermed stanse bortføreren i saker hvor han eller hun er den barnet bor fast hos.

Høringen har frist 20. januar 2011.