Geodata AS

Værdalsbruket AS benytter ArcGIS Online for å informere sine småviltjegere.

Nyhet   •   aug 26, 2015 21:25 CEST

Værdalsbruket AS forvalter 900 000 dekar skog og fjell i Verdal kommune. Eiendommen utgjør 58 % av kommunens areal, og grensene har vært tilnærmet uendret de siste 200 årene. Skogbruk med tilhørende sagbruksdrift er fortsatt hovedvirksomheten slik det har vært siden 1600-tallet.

Eiendommens produktive skogareal er ca. 200 000 dekar, hovedsakelig på lav og middels bonitet. Skogsdrift utøves på ca. 160 000 dekar. Årlig avvirkning er i størrelsesorden 5-10 000 m3. Årlig tilvekst er på 36 000 m3. Det avvirkes derfor vesentlig mindre enn tilveksten.

Salg av jakt- og fiskeprodukter med ulik tilretteleggingsgrad er en naturlig del av eiendomsdriften. De mest tilrettelagte produktene selges i kombinasjon med kurs- og konferansesenteret Holmen Gård.

Skoginspektør Rune Gudding, er den som jobber mest med ArcGIS og ArcGIS Online.

"Vår virksomhet spenner seg over skogbruk, utleie av hytter, jaktsalg, innlandsfiske, sagbruk- og bergverksindustri. I flere av disse virksomhetsområdene er det avgjørende å kunne presentere produkter sammen med gode kartløsninger. ArcGis Online har åpnet en ny verden for oss i denne sammenhengen. ArcGis Online er en komplett kartløsning som tilbyr enkle leservennlige kart til våre kunder, men blir også raskt et profesjonelt verktøy i den daglige drifta av eiendommen. Bruk av ArcGis Online ved presentasjon av kart på vår nyutviklede hjemmeside har vært en suksess, som vi får meget positive tilbakemeldinger på fra våre kunder."

I portalen har han satt opp en tjeneste for å vise overnattingshytter og jaktgrenser. Tjenesten er satt opp med Geodata Online bakgrunnskart, og egne datasett for eiendommer og utleiehytter. Rune benytter en WebMapping Application template for å lage en WebMapping Application. Kartet deles i ulike utsnitt og brukeren blir ledet direkte til det aktuelle jaktvald fra hjemmesiden. Siden designet er responsivt kan kartet ses godt på en mobil eller et nettbrett. Kundene tilbys også å skrive ut kart over jaktvaldet, da området kan ha noe dårlig mobildekning.

Her kan du se et eksempel på kart for jaktområde Tørrgranvola.

Vi ønsker Værdalsbruket lykke til videre med flotte jaktkart.