Tallsomteller.no

Vanlige statistikkfeil i media

Nyhet   •   apr 16, 2013 21:27 CEST

Prosentpoeng og prosent – Ofte hører man uttrykket prosentpoeng bli brukt i media, men ikke alle er klar over hvorfor man bruker begrepet. Dersom partiet Venstre øker sin oppslutning fra 3% til 6% er dette en økning på tre prosentpoeng, men det er samtidig en dobling i oppslutning dvs. en økning på 100 prosent. Økningen i prosent og prosentpoeng er altså ikke den samme.

Vektet gjennomsnitt – Man har to skoler i en kommune. På den ene skolen er gjennomsnittskarakterene 3,0, mens ved den andre skolen er gjennomsnittskarakterene 4,0. Det er da lett å dra konklusjonen at gjennomsnittet for alle elevene i kommunen er 3,5. Dette er ikke riktig. Man bør her benytte et vektet gjennomsnitt, dvs. at man tar hensyn til at det kan være ulikt antall elever ved de to skolene.

Sannsynlighet – Vi har en mynt som lander på mynt og krone med samme sannsynlighet. Dersom vi har kastet mynten fire ganger og mynten lander på krone alle fire gangene, vil noen si at det er svært lite sannsynlig å få krone på det femte kastet også. Dette er feil. Kastene er uavhengige av hverandre og sannsynligheten er derfor forsatt 50/50.

Korrelasjon og kausalitet – Å blande disse begrepene er vanlig – se egen sak på Tallsomteller.no

Skjevhet i utvalg – Dersom man skal gjøre en spørreundersøkelse bør man unngå skjevhet i utvalget. Man kan tenke seg at man kun ringer til personer som har fasttelefon for å høre hvilket parti de vil stemme på ved neste valg. Da mister man trolig de fleste yngre velgerne og utvalget representerer ikke hele befolkningen.

Les mer på Tallsomteller.no