Olje- og energidepartementet

-Vannkraft vil bli enda viktigere Den internasjonale vannkraftkonferansen Hydropower ’10 i Tromsø

Nyhet   •   feb 03, 2010 10:25 CET

Statssekretær Sigrid Hjørnegård holdt i går åpningsinnlegget på den internasjonale vannkraftkonferansen Hydropower ’10 i Tromsø. Hun la vekt på at all vannkraft, uavhengig av størrelse, er en kilde til fornybar og klimavennlig energi. Vannkraft vil derfor bli enda viktigere fremover i takt med klimaendringene.

Statssekretæren la også vekt på den unike situasjonen Norge er i ved at Norge har om lag 50 prosent av reservoarkapasiteten i Europa og at i takt med den storstilte utbyggingen av ikke-regulerbare energikilder, vil vannkraftens reguleringsegenskaper bli enda mer verdifull.

Hovedtema for konferansen er Hydropower supporting other renewables. Konferansen arrangeres av International Centre for Hydropower (ICH) som er basert i Trondheim. ICH har medlemmer innen norsk energinæring, myndigheter og akademia. Formålet til ICH er å formidle norsk vannkraftkompetanse internasjonalt, og da særlig rettet mot utviklingsland.

Hjørnegård fremhevet også vannkraftens historiske betydning for Norge. I tillegg til å være sentral for vår velstandsutvikling har vannkraft bidratt til at om lag 60 % av vårt energiforbruk nå dekkes av fornybar energi. EU har satt seg ambisiøse målsettinger for utbygging av fornybar energi. Det innebærer at det kommer til å bli bygd ut mye mer fornybar energi fra ikke- regulerbare kilder i Europa. I denne sammenheng vil vannkraftens reguleringsevne bli stadig viktigere og få økt verdi. Hjørnegård trakk også frem de spennende mulighetene både industrielt og energimessig som ligger i å utvikle offshore vindkraft her i Norge i kombinasjon med regulerbar vannkraft.

Statssekretær Hjørnegård viste til sitt nylige besøk i Chile det positive inntrykket hun satt igjen med etter å ha besøket to av SN Powers vannkraftverk. Hun pekte på at norske selskapers engasjement utenlands, basert på den norske modellen hvor man tar miljømessige og sosiale hensyn, også fører til en positiv utvikling i andre land. Statssekretæren avsluttet med å gi sin fulle støtte til en slik tilnærming.

Link til Hjørnegårds innlegg i høyre kolonne (engelsk tekst).