Mattilsynet gammel

Veileder for planteeksportører

Nyhet   •   des 14, 2009 21:06 CET

Mattilsynet utsteder sunnhetssertifikater eller reeksportsertifikater for sendinger til land som stiller krav om at sendingene skal være fulgt av slike sertifikater. Utstedelse av sertifikat forutsetter at Mattilsynet, på grunnlag av kontroller og undersøkelser, har funnet at sendingen tilfredsstiller mottakerlandets plantehelsekrav. Søknad om plantesunnhetssertifikat skal skje via Mattilsynets skjematjenester. Denne veilederen viser deg hvordan.