Velferdsetaten

Velferdsetaten anskaffer institusjonsplasser til rusmiddelavhengige

Nyhet   •   jan 01, 2016 10:15 CET

Velferdsetaten viderefører sitt lange samarbeid med ideelle organisasjoner på rusfeltet.

Velferdsetaten har gjennomført anskaffelse av institusjonsplasser til rusmiddelavhengige for å sikre et differensiert tilbud av tjenester tilpasset ulike målgrupper. Det er sendt meddelelse til deltakerne i konkurransen om hvem Velferdsetaten ønsker å inngå kontrakt med.

Kontraktene med de private leverandørene trer i kraft 1. juli 2016 og avløser eksisterende kontrakter som løper ut på samme tidspunkt.

I hovedsak ideelle organisasjoner som har vunnet konkurransen

– Resultatet av konkurransen er at vi viderefører vårt lange samarbeid med ideelle organisasjoner på rusfeltet, sier Kjerstin Ringdal, fungerende avdelingsdirektør i Anskaffelses- og tilskuddsavdelingen i Velferdsetaten. 97 prosent av plassene er dekket av ideelle i nye kontrakter. I konkurransen ble det stilt krav til lønns- og arbeidsvilkår. Velferdsetaten mottok i alt 24 tilbud. Kontraktene tildeles basert på tilbudt kvalitet og pris.

Velferdsetaten ønsker å inngå kontrakt med følgende tilbydere:

Rehabiliteringstjenester

  • Frelsesarmeens rusomsorg, Bosatt
  • Stiftelsen Fredheim
  • Tyrilistiftelsen

Omsorgsbaserte tjenester

  • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Enga
  • Frelsesarmeens rusomsorg, Heimen
  • Frelsesarmeens rusomsorg, Den åpne dør

Korttidstilbud i rusfritt miljø

  • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Holmen

Tjenester til rusmisbrukere med særlige behov og uforutsigbar atferd

  • Helseforetaket Incita AS

Kontraktene med de private leverandørene supplerer institusjonstilbudet kommunen selv tilbyr.

Mer kapasitet for dem med særlige behov og uforutsigbar atferd

På bakgrunn av gjennomførte behovsvurderinger prioriteres tilbudet til rusmiddelavhengige med samtidige psykiske/somatiske lidelser, omtalt som «særlig behov og uforutsigbar atferd ovenfor» og plasser til rusmiddelavhengige med stort omsorgsbehov etter mange år med rusproblematikk. Velferdsetaten anskaffer flere av denne typen plasser, men  kan ikke innenfor den økonomiske rammen for anskaffelsen opprettholde det totale plassantallet fra dagens nivå. Reduksjonen gjennomføres i tjenestekategorien rehabilitering. Velferdsetaten har rehabiliteringstjenester i kommunal egenregi. I tillegg har spesialisthelsetjenesten økt antall plasser for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB).

Kontaktperson anskaffelsen: Kjerstin Ringdal - kjerstin.ringdal@vel.oslo.kommune.no