Oslo Medtech

Velferdsteknologiseminar i Lørenskog kommune

Nyhet   •   feb 01, 2016 15:31 CET

Mer enn 60 deltakere fra kommune, næringsliv og frivillig sektor på workshop om bruk av digitale løsninger i helse og omsorg i Sørum og Lørenskog kommune. Kommunalsjef Bård Gjestvang, Sørum Kommune ønsket velkommen til et publikum som var klar for å diskutere mulige løsninger. Oslo Medtech arrangerte sammen med prosjektledere Anne Svendsen, Sørum Kommune og Øivind Antonsen, Lørenskog Kommune. Temaene som ble diskutert var:

a. Jobbe smartere

b. Trygghet og sosial kontakt

c. Pårørende og frivilliges rolle og samspill med kommunen

d. Internet of things – hvordan sikre at alle nye og gamle løsninger fungerer godt sammen

Mange nyttige innspill fra workshop som prosjektgruppen tar med i videre planlegging for innovative anskaffelser av velferdsteknologi. Arbeidet er finansiert av Regionalt Innovasjon Program i Oslo/Akershus

Prosjektleder Anne Svendsen fra Sørum kommune hadde dette å si etter at workshop'en var gjennomført: "Glad for at dette vekket interesse og at så mange tok seg tid til å delta.

Når man nå skal innføre velferdsteknologiske løsninger i tjenestene, er det etter min mening viktig å høre flere tanker, fra forskjellige ståsteder.

Det å samarbeide slik som vi nå gjør i dette prosjektet er meget nyttig; brukere, ansatte og ledere har stort sett de samme utfordingene uavhengig av kommune.

Workshopen genererte mange gode diskusjoner som er viktig å ta med seg i det videre arbeidet."

Vi tok også en prat med Øivind Antonsen fra Lørenskog Kommune og sier følgende: "Velferdsteknologi skal understøtte helse- og omsorgstjenester som kommunen gir. Derfor er det viktig å ha brukerbehov og brukerønsker i fokus når man skal vurdere løsninger. Denne workshopen bidro til dette. Fokus på tjenestene er viktigere enn fokus på teknologien i den fasen som vi er nå.

Jeg var veldig fornøyd med oppslutningen på workshopen. Mellom 60 og 70 deltakere er bra. Det var også en bred representasjon av politikere, ansatte og leverandører, men skulle nok ønske at det var flere brukere/pårørende av tjenestene."

Det blir viktig og nyttig å følge opp innspillene videre!