e-BusinessForum

Ny talere til e-BusinessForum 13. November 2013 i Oslo!

Nyhet   •   aug 26, 2013 10:20 CEST

En nettverksdag der vi utveksler erfaringer om og diskuterer fremtidens forretningsrelasjoner, forretningsprosesser og transaksjoner

I år fokuserer EBF Norge på Performance Measurement sett fra et end-to-end-perspektiv mellom kjøper og leverandør. Vi diskuterer fremtidens forretningsrelasjoner, forretningsprosesser og transaksjoner.

Velkommen Liv Sundfør, Teamleder systemansvarlige i økonomi- og finansavdelingen i Helse Vest RHF. Vi er tre medarbeidere i teamet og vi har det regionale systemansvaret for BI og Datavarehus, innkjøps- og logistikkporteføljen og regnskapssystemet. Jeg har de siste årene arbeidet med bl a elektroniske forretningsprosesser innenfor innkjøp- og logistikkområdet i nært samarbeid med helseforetakene.

Se Forelesninger & Temadiskusjoner