Landbruks- og matdepartementet

Verdens matmangel til debatt

Nyhet   •   sep 16, 2010 09:26 CEST

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og FNs spesialrapportør på retten til mat, Olivier De Schutter, er blant innlederne på konferanse om matsikkerhet og retten til mat i morgen.

Tid: Torsdag 16. september kl 09.00 - 16.30
Sted: NORADs lokaler, Ruseløkkveien 26, Auditorium fjerde etasje.

Seminaret tar utgangspunkt i den vedvarende globale matkrisen, med over en milliard sultende i verden. Matkrisen forsterkes av klima- og finanskrisen, og seminaret diskuterer  en menneskerettstilnærming til disse kombinerte krisene.

Seminaret er i regi av Utviklingsfondet og IPRFD (International Project on the Right to Food in Development). Hele seminaret er åpent for media.

Eksportforbud for hvete
Verdens befolkning øker og klimaendringene allerede merkes klart for de fattigste og mest sårbare. Prisene på verdensmarkedet både for hvete og andre matvarer forblir høye og Russland har innført eksportforbud for hvete. Det er stor etterspørsel etter jordarealer for dyrking av blant annet mat og råvarer for biodrivstoff, samtidig som rettighetssituasjonen omkring såkalt ”tilgjengelige arealer” er uklare og omtvistet i mange land.

Flom og  naturkatastrofer
Flom og andre naturkatastrofer viser tydelig hvor sårbare stater som Haiti og Pakistan er, og understreker betydningen av et helhetlig perspektiv på utvikling som både inkluderer økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Seminaret vil gi mulighet til diskusjon av en menneskerettstilnærming til disse kombinerte krisene og vil samle internasjonale og nasjonale eksperter fra forvaltning, akademia og frivillige organisasjoner.

Kontaktperson for landbruks- og matministeren: Ståle Norang. Tlf 41 43 80 11.

Forsidebilde: Curt Carnemark, Samfoto