Ferd

Verdien av privat eierskap

Nyhet   •   aug 10, 2012 14:02 CEST

Boken om familien Andresens 200 år i Norge forteller en bemerkelsesverdig historie om bidrag til næringsliv, politikk, kultur- og samfunnsliv. Og om betydningen av privat eierskap.

– En viktig årsak til at jeg ville få boken skrevet og utgitt er at den kan sette lys på familiebedrifter som fenomen. Jeg håper den vil skape større forståelse for verdien av personlig initiativ og en ”entreprenørisk holdning”, om man kan bruke et slikt uttrykk, sier Ferds eier og konsernsjef Johan H. Andresen. Og legger til at ordet ”langsiktighet” får et annet perspektiv når man er opptatt av neste generasjon på eiersiden, ikke av neste kvartalsrapport.

Uavhengig forfatter
Knut Sogner, professor i økonomisk historie ved Handelshøyskolen BI, har skrevet ”Andresens. En familie i norsk økonomi og samfunnsliv gjennom to hundre år”, som den fulle tittelen lyder, mens Pax Forlag har stått for utgivelsen. Boken er blitt til på oppdrag fra Ferds eier og konsernsjef, men forfatteren hatt fullstendig frie hender til å fortelle og analysere historien om den første Nicolai Andresen som kom til Christiania fra Danmark helt på begynnelsen av 1800-tallet, og om hans etter hvert tallrike etterkommere i Norge.

– Jeg diskuterte dette med blant andre min far, og vi var enige om at det var best at en uavhengig akademiker hadde hånd om prosjektet, og ikke noen fra familien. Vi ønsket oss en nyansert fremstilling, ikke et glansbilde, forteller Johan H. Andresen, som er glad for at det meste av grunnarbeidet med boken var gjort før Johan H. Andresen sr. gikk bort i april i fjor. Dermed er hans syn, tanker og erindringer godt representert.

Medieoppmerksomhet
Etter lanseringen har ”Andresens” fått en medieoppmerksomhet som sjelden kommer et akademisk historieverk om én families liv og virke til del. Så er det da også en unik historie i norsk sammenheng boken kan fortelle, en gjenspeiling av utviklingen av det moderne Norge sett i familieformat. I enkelte omtaler har det vært brukt karakteristikker av typen ”som en slektskrønike fra BBC”, andre har trukket paralleller til TV-serien Downton Abbey. Selv har Andresen mer sans for at bidragene kapitalsterke familier har levert til Norges rikdom og blandingsøkonomi har fått fornyet oppmerksomhet (se leder på side 3 i Ferdmagasinet eller blogginnlegg på Ferds nettsider).

– Nå er boken kommet, så får leseren oppfatte den som han eller hun vil. Selv er jeg stolt av familien og hva den har fått til, men jeg er først og fremst opptatt av fremtiden. Det er bare den jeg kan gjøre noe med, sier Johan H. Andresen.

Boken kan skaffes gjennom bokhandlene eller bestilles fra Pax Forlags egen nettbutikk.

Les hele lederen og intervjuet i Ferdmagasinet 2-2012.