Landbruks- og matdepartementet

Vi er på rett veg

Nyhet   •   nov 07, 2011 09:47 CET

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk gjorde opp landbrukspolitisk status for den rødgrønne regjeringen i sin tale til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag på Hamar i dag. - Det lar seg ikke bortforklare at vi er på rett vei, sa Brekk.

Brekk viste til det som er oppnådd av endringer i landbrukspolitikken siden 2006 og det første jordbruksoppgjøret med den sittende regjeringen.

- De totale inntektene i landbruket er økt fra snaut 30 milliarder til drøyt 36 milliarder kroner. Målprisene er hevet med over 4 milliarder kroner. Budsjettstøtten er hevet med 2,7 milliarder kroner. Alt vi har skaffet til veie av friske budsjettmidler, er gått til å styrke det grasbaserte husdyrholdet, til å styrke distriktsprofilen og til å styrke strukturprofilen. Mest til de første enhetene. Dette er fakta. Dette er virkelighet som ikke lar seg avfeie som lettvint retorikk, og jeg vil si: Dette er virkelighet som ikke lar seg avfeie med lettvint retorikk, sa Brekk.

Han viste også til flere positive resultater av initiativer og deltakelse fra medlemmer av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I Matkjedeutvalget deltok tidligere leder Aina Edelmann. NBS var viktige for å få i gang satsingen på lokalmat som nå er en suksess. Brekk viste også til skogpolitikken som han vet leder Merete Furuberg er spesielt opptatt av.

Gjeninnført skogpolitikken
- Denne regjeringa har gjeninnført skogpolitikken. Rammevilkårene for skognæringa er gradvis og målrettet blitt bedre for hvert statsbudsjett, sa Brekk som også  gikk i rette med Bonde- og Småbrukarlaget.

- Avslutningsvis må jeg få lov å si at jeg innimellom undrer meg over hvilken strategi Norsk Bonde- og Småbrukarlag har valgt når dette blir betegnet som puslete og altfor lite. Ser dere noen realistiske, politiske alternativer som har mer å by på, og som kan gjennomføre det? sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.