Kunnskapsdepartementet

- Vi må ta ungdomstrinnet på alvor

Nyhet   •   feb 08, 2010 15:59 CET

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lanserer i dag tiltak for ungdomsskolen. -Arbeidet mot frafall i videregående opplæring, må begynne tidlig. Elever som sliter med fag og motivasjon på ungdomstrinnet, har et dårlig utgangspunkt for videregående opplæring, sier Halvorsen.

Hun presenterer følgende grep for en bedre ungdomsskole:

  • Mer praksis – flere valgmuligheter
  • Økt kompetanse hos ungdomsskolelærerne
  • Evaluering for læring, ikke læring for evaluering
  • Beskyttelse mot mobbing
  • Bedre overgang til videregående opplæring
  • Bedre samarbeid med hjemmet
  • Leksehjelp i skolen

-Teoritrøtte elever trenger fag som gir mestring og trivsel. Derfor har vi utvidet forsøket med arbeidslivsfag som alternativ til 2. fremmedspråk. Interessen for å delta i dette forsøket er formidabel og illustrerer behovet for mer variert undervisning, sier Halvorsen.

Hun understreker at elevene må oppleve innholdet i skolen som relevant for dem selv og for det arbeidslivet de skal ta del i senere. Kunnskapsministeren vil derfor ha mer entreprenørskap i skole, og ta i bruk flere arbeidsmetoder. Ikke for at noen skal trenge å lære mindre, men for å gi flere muligheten til å lære bedre, sier hun.

Ta ungdomshverdagen på alvor
Kunnskapsministeren at ungdom selv skal komme til orde. Ved å ta utgangspunkt i den hverdagen ungdom selv lever i, de interessene de dyrker og det de bruker tid på, kan vi oppnå mer. Sosiale medier, musikk, film og litteratur kan bidra til en mer spennende undervisning.

- I Elevundersøkelsen fremgår det at ungdom opplever lite medvirkning. Derfor vil jeg invitere til en konkurranse blant ungdom om å komme med innspill til hvordan ungdomsskolen blir bedre. Jeg vil også etablere et nettforum for ungdomsskolen, slik at vi sikrer at vi er tett på den virkeligheten vi må forholde oss til, avslutter kunnskapsministeren.

Se mer informasjon:Tiltak for et mer praktisk og virkelighetsnær ungdomstrinn