Oslo Medtech

Vi sikrer pasientsikkerhet og forbedrer forutsetning for medisinsk trening - Posicoms analyseverktøy

Nyhet   •   feb 29, 2016 09:15 CET

Helsevesenet bruker i dag mye video, men klarer ikke å gjenbruke dataene og svært lite av informasjonen blir lagret. Dette fordi det er vanskelig å finne frem til relevante data i en stor datamengde.

Intervensjonssenteret på Rikshospitalet og Posicom har sammen gjennomført et VRI prosjekt (virkemidler for regional innovasjon) med mål om å løse den ovennevnte utfordring.

Posicom er et norsk gründerfirma som har utviklet en software, Seekuence Medical, som kan imøtekomme dagens behov for kvalitetssikring og øke pasientsikkerheten. Dette slår VRI rapporten fast. Posicoms visjon er å fange og organisere relevant informasjon gjennom en operasjon slik at den blir gjenfinnbar og verdifull, med hensikt å forbedre pasientbehandling, helsevesenet og medisinsk trening. 

Rapporten sier også at ved systematisk bruk av multimediebasert dokumentasjon i opplæring og kvalitetssikring, vil man kunne redusere antallet uønskede hendelser, og potensielt redusere dagens høye kostnader innen dette feltet. Funksjonaliteten i Seekuence Medical, åpner for bruk innen klinisk kvalitetssikring, utdannings- og forskningsbaserte situasjoner.

Litt om hvordan dette oppnås og programvaren fungerer: Seekuence Medical er et effektivt og praktisk verktøy. Ved å bokmerke/tagge viktige hendelser eller funn under en prosedyre, vil man lett finne tilbake til viktig informasjon, om det er for opplæring eller i pasientbehandlingen. De viktige hendelsene og funnene kan også knyttes til sykehusets journalsystem og gjøres tilgjengelig for behandlende lege.

Det er en klar fordel å investere i en ende-til-ende-videolagringsløsning på institusjonsnivå, sier Intervensjonssenteret. Til tross for behovet for investeringer i programvarelisenser, service og hardwareinfrastruktur, blir en video-streamingsløsning fra Posicom AS gunstig selv ved et lavt antall prosedyrer.

Sykehusene har i dag ingen felles journalplattform, noe som gjør at man ikke kan sikre at rett informasjon blir gitt, eller er tilgjengelig til rett tid. Posicom ønsker å bruke tilbakemeldingene fra VRI rapporten til videreutvikling og ferdigstillelse den nye versjon/plattform. Målet er å skape et produkt som kan møte behovet til en regional lagringsløsning for helse-Norge. 

"Ved å sikre enklere tilgang til nøkkelinformasjon, forbedres verdien av informasjon og bruken av den.Opptak som lagres har en enorm nytteverdi, om det er til opplæring, prosessforbedring, utdanning eller forskning, og Posicoms mål er å gjøre det enkelt å navigere i datamengden," sier salgs og markedssjef Heidi Undesseter i Posicom.

"Det internasjonale markedet er blitt oppmerksom på produktet og interesse har begynt å melde seg. Dette er spennende", fortsetter Heidi entusiastisk. 

Posicom (som er medlem i Oslo Medtech) holder til i Nedre Storgate 6 i Drammen, samt Kristiansund og i Forskningsparken i Oslo. For mer informasjon ta kontakt med salgs og markedssjef Heidi Udnesseter (heidi@posicom.no), tlf 950 23605