Høgskolen i Harstad

- Vi ska’ nu ikkje klage for mye

Nyhet   •   jun 29, 2012 00:27 CEST

- Kvinner i nord er sterke i sjela, men bærer på mange undertrykte kroppslige plager, sier førstelektor Gunn Tove Minde ved Høgskolen i Harstad. I august foredrar hun om emnet på en internasjonal sirkumpolar konferanse i Alaska.

Sosiolog Gunn Tove Minde har, med sin samiske bakgrunn, vært svært opptatt av problemstillinger knyttet til samiske miljøer.

Men da hun fikk sjansen til å delta på International Congress on Circumpolar Health, bestemte hun seg for å utvide perspektivet til å berøre kvinners helse generelt i nordområdene.

- Kvinner i vår landsdel – på tvers av etniske skiller - har lært seg til «å stå han av», «ikkje syte og bæse». De oppdras nærmest til å undertrykke sine plager, sier Minde. 

- I f.eks. mine egne hjemtrakter i Grovfjord i Troms, fikk vi under oppveksten lære oss uttrykket «trø under føten». Det var der problemene hørte hjemme.  

- Undersøkelser viser at kvinner i nord har bedre psykisk helse enn ellers i landet - men de bærer på mange fysiske helseplager. Finnmark er f.eks. det fylket som bruker minst psykofarmaka per innbygger – med Troms på en god andreplass. Det sentrale Østland topper statistikken.

- Kvinner nordpå lærer seg til å undertrykke plagene – og ikke snakke om følelser. Men undertrykkinga setter seg i kroppen. Jeg knytter dette an til kultur. Det går fra mor til datter. Kroppen er bærer av en kultur, der kvinnene står sentralt.

- Jeg har intervjuet eldre kvinner og menn i vår region, og funnene bekrefter bildet av psykisk sterke kvinner.  Typisk er det at når de kommer til legen, så får han høre at «Nei,…. det går nu bra. Æ har ikkje vondt noe sted.»        

- Jeg er opptatt av at helsevesenet blir bevisst på denne type holdning – særlig hos eldre – og at man tar det på alvor og forholder seg til det. Det legen hører uttalt, er slett ikke alltid dekkende for den faktiske situasjonen for disse kvinnene. Det vet vi i familien, og vi kan bidra til å utfylle bildet. Det bør helsevesenet merke seg, avslutter Gunn Tove Minde, som er spent på om dette er gjenkjennbare problemstillinger også i andre deler av det sirkumpolare nord.