NHH-Symposiet

- Viktig at studentenes innspill blir hørt

Nyhet   •   okt 10, 2012 18:21 CEST

Under NHH-Symposiet 2013 skal et studentråd diskutere fremtidens arbeidsliv sett ifra studentenes øyne. Rådets mål er å bidra til innovativ tenking.

I anledning NHH-Symposiet 2013 skal et studentråd delta i debatten for å fremme studentenes meninger om fremtidens arbeidsliv. Studentrådet ble opprettet under NHH-Symposiet 2011, og fikk gode tilbakemeldinger fra publikum. Konseptet vil derfor bli videreført frem mot neste års konferanse.

- For å forstå hvordan norske bedrifter skal posisjonere seg fremover, og hvordan de skal tiltrekke seg de kloke hodene i et internasjonalt arbeidsmarked, er det nyttig å lytte til de som vil utgjøre dette arbeidsmarkedet. Nettopp derfor vil vi fremme studentenes stemme, sier Hanne Hjelmungen Lorvik, assisterende programsjef i NHH-Symposiet.

Internasjonalt perspektiv
Videre forteller hun at NHH-Symposiet har en mer utenlandsk profil på neste års studentråd enn tilfellet var i 2011. I motsetning til fjorårets studentråd, skal utvalget nå utelukkende bestå av norske studenter som tar hele eller deler av utdanningsgraden i utlandet.

Rådet skal bestå av seks studenter, som hver skal lede sitt lokale råd i deres respektive land. Dette skal forhåpentligvis føre til en mer internasjonal og spennende debatt. At utvalget har en internasjonal profil, henger også sammen med det globale temaet som er valgt for NHH-Symposiet.

- På denne måten får vi frem meningene og kunnskapen norske studenter besitter. I tillegg får vi nødvendige innspill og verdifull innsikt fra lokale studenter i utlandet, påpeker Lorvik.

Debatterer om kloke hoder
Hovedtemaet som studentrådet skal fordype seg i, knytter seg til debatten rundt «War for talent». Hvordan skal Norge kapre de klokeste hodene i et svært konkurransepreget og globalt arbeidsmarked? Med sine innovative og frigjorte tanker skal studentene drøfte hvordan Norge skal hevde seg i kampen om talentene, og se på hvilke næringer som har en positiv fremtid.

- Vi vil trekke opp muligheter og utfordringer i det globale arbeidsmarkedet, og forhåpentligvis vil det gi debatten et nytt innsyn. Dette er noe norske beslutningstakere er interessert i å høre studenter snakke om, og skaper også en bredere ramme rundt debatten, forteller Johanna Knudsen, prosjektleder i studentrådet.

Frem mot neste års konferanse vil hele studentrådet samles to ganger. De vil også få hjelp fra den anerkjente Ian Johnson, som blant annet har jobbet 26 år i Verdensbanken, og som nå er generalsekretær i Club of Rome. Sammen skal de lage et foredrag som skal presenteres på NHH-Symposiet 2013 13. og 14. mars.

- Jeg gleder meg virkelig, avslutter Knudsen.

Tekst: Tormod Baustad Benonisen
Bilde: Ragnhild Tveit, Symp Foto