Landbruks- og matdepartementet

Viktig debatt om verdikjeden for mat

Nyhet   •   nov 14, 2011 11:05 CET

- Matkjedeutvalgets rapport og flere av forslagene som utvalget har fremmet, har skapt sterke reaksjoner og ført til større debatter. Debattene ser jeg på som en viktig del av prosessen og de er i høy grad velkomne, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Det hadde vært større grunn til bekymring dersom de berørte partene ikke hadde sterke meninger og viste engasjement i forhold til analysene som er gjort, spørsmålene utvalget har stilt og tiltakene som er foreslått, sa Lars Peder Brekk i sitt innlegg i dag.

Fagseminar om verdikjeden for mat er i regi av Statens landbruksforvaltning, og vil spesielt ta for seg forslaget om lov om god handelsskikk og ombud for dagligvaresektoren som er fremmet i Matkjedemaktutvalgets NOU. Seminaret stiller med norske og internasjonale foredragsholdere som daglig jobber med konkurransespørsmål. Hensikten med møtet er å bringe et europeisk perspektiv inn i den norske debatten om matmakt.