Olje- og energidepartementet

Viktig energiavtale signert i Riyahd

Nyhet   •   feb 23, 2011 09:58 CET

Sammen med representanter for 87 andre land deltar statssekretær Per Rune Henriksen i dag på et ekstrordinært ministermøte i Det internasjonale energiforum (IEF) i Riyahd, Saudi-Arabia.

Ministermøtet markerer 20-årsjubileumet til samarbeidet som har til formål å fremme dialogen mellom energiprodusenter og -konsumenter om felles interesser og utfordringer.

- Signeringen av IEF-charteret er en milepæl i dialogprosessen mellom energiprodusenter og -konsumenter. Norge har støttet dialogen i 20 år og dagens signering gir grunnlag for å styrke dialogen framover, sier statssekretær Per Rune Henriksen.

På møtet i Riyahd vedtok og signerte landene et charter for IEF. Charteret er en politisk erklæring som har til formål å styrke samarbeidet i IEF. Hensikten er å tilrettelegge for mer stabile markeder og styrke energisikkerheten for både produsenter og konsumenter. Det å utvikle prinsipper og retningslinjer for transparente og bærekraftige energimarkeder og det å samle inn, analysere og spre informasjon som er viktig for markedsaktørene, er en sentral del av arbeidet under IEF. Sekretariatene til IEA og OPEC yter viktige faglige bidrag til arbeidet i IEF. Charteret sikrer også at forumet er åpent for nye medlemsland.