Bydel Vestre Aker

Vil du bli meddommer?

Nyhet   •   feb 28, 2016 15:45 CET

Oslo kommune skal rekruttere flere tusen nye meddommere for perioden 2017-2020. Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Meddommere eller lagrettmedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker. 

Les mer om hvordan bli meddommer her: www.oslo.kommune.no/meddommer

Foto: nyebilder.no