Kunnskapsdepartementet

Vil ha fri og uavhengig forskning

Nyhet   •   nov 18, 2010 08:53 CET

Med bakgrunn i de siste dagers oppslag i media om offentlige oppdragsgiveres angivelige forsøk på styring av forskningsresultater, informerer forsknings- og høyere utdanningsminister  Tora Aasland  om Kunnskapsdepartementets standardkontrakt for oppdragsforskning.

- Som offentlige oppdragsgivere bør vi legge til rette for fri og uavhengig forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Hun sendte i går et brev til samtlige statsrådskolleger der hun viser til Kunnskapsdepartementets standardkontrakt for oppdragsforskning.

- Det er et grunnleggende forskningsetisk prinsipp at forskningen skal være fri og uavhengig og ikke skal styres. Kunnskapsdepartementets standardkontrakt for oppdragsforskning søker å ivareta dette og det er derfor viktig at den brukes, skriver Aasland i brevet.

Lenke til brevet fra Tora Aasland