Agder Energi

Vil ha mer kraft fra Nidelva

Nyhet   •   sep 04, 2014 12:48 CEST

For å utnytte fallhøyden bedre og øke produksjonen har Agder Energi tatt i bruk en egenutviklet, innovativ løsning i Evenstad kraftstasjon.

– Det er første gang vi tar i bruk en sugerørskappe for å optimalisere fallhøyden ved et utløp, sier Sverre Eikeland, maskiningeniør i Agder Energi. Han har, sammen med prosjektteamet i konsernet, tegnet og konstruert den innovative løsningen til Arendalsvassdragets eldste kraftstasjon, Evenstad.

Optimalisere fallhøyden
Målet har vært å komme med en løsning som reduserer investeringen, gir mindre inntektstap og ikke minst – lavere risiko i en større rehabilitering av kraftstasjonen som ligger i Froland kommune i Aust-Agder.

I forbindelse med utvidelse av stasjonen i 1984 ble elven ved utløpet gravd en meter dypere. Det økte fallhøyden fra 16 til 17 meter, men førte også til at det ble en meter luft over vannspeilet inne i de tre gamle aggregatene. Konsekvensen er at man ikke får utnyttet vannmassene som går gjennom aggregatene fullt ut slik det er i dag.

– Sugerørskappen skal etter planen sørge for å lage et tett og funksjonelt sugerør ved å stenge luften ute. Om sugerørskappen virker etter hensikten får vi utnyttet hele fallhøyden og får riktige strømningsforhold i vannmassene. Beregningene våre viser at produksjonen vil øke med seks prosent med sugerørskappen. Det betyr at vi vil få seks prosent mer strøm ut av hver kubikkmeter med vann som går gjennom de gamle aggregatene, sier Eikeland.

Sugerørskappen, som veier 4,1 tonn, ble nylig heist på plass foran aggregat nummer to.

- Det er gøy å prøve sin teoretiske kunnskap ut i praksis, særlig på noe som ikke er gjort før. Dersom denne første sugerørskappen viser seg å gi effekt, vil vi montere tilsvarende innretninger også foran aggregat en og tre, sier Eikeland.


Bildetekst: Dersom forslaget til Agder Energi fungerer kan Evenstad kraftstasjon rehabiliteres med mindre risiko, mindre vanntap og en noe redusert investeringskostnad.