Olje- og energidepartementet

Vil investere 65 milliarder for økt utvinning i Ekofisk-området

Nyhet   •   feb 24, 2011 10:19 CET

Olje- og energidepartementet mottok i dag to planer for utbygging og drift (PUD) på henholdsvis Ekofisk- og Eldfisk-feltet. Begge utbyggingsplanene (Ekofisk sør og Eldfisk II) er en videreutvikling av eksisterende felt. Prosjektenes totale investeringer er beregnet til 65 milliarder kroner.

Dette vil øke utvinningsgraden til Ekofisk- og Eldfisk-feltet fra henholdsvis 49,5 til 52 pst. og 22 til 28,5 pst. ConocoPhillips er operatør for utbyggingene. De øvrige rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Total, Eni, Statoil og Petoro.

-Jeg er glad for å ha mottatt nye utbyggingsplaner i Ekofisk-området. Ekofisk-feltet er det første feltet som kom i produksjon i Norge, og i år har dette feltet produsert i 40 år. Utbyggingsplanene legger grunnlaget for nye 40 år med produksjon og stor verdiskapning fra dette viktige området, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Feltene ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, om lag 300 kilometer fra land i utvinningstillatelse 018 i Nordsjøen. Ekofisk sør-prosjektet omfatter bygging av ny brønnhodeplattform, en ny havbunnsbasert vanninjeksjonsinnretning og boring av 44 nye brønner. Eldfisk II-prosjektet omfatter en oppgradering av eksisterende innretninger, samt bygging av nytt boligkvarter, nytt prosessanlegg og boring av 42 nye brønner.

-Det er gledelig at det investeres betydelig også i eksisterende felt. Disse utbyggingsplanene er viktige bidrag for å øke utvinningsgraden, noe som er helt i tråd med regjeringens ambisjoner, sier Riis-Johansen.

Det er lagt opp til at kraftbehovet for begge prosjektene dekkes gjennom eksisterende turbiner og infrastruktur. Det er også planlagt å legge en kraftkabel mellom Ekofisk-feltet og Eldfisk-feltet, noe som vil legge til rette for en mer energieffektiv drift av de to feltene. I tillegg er Ekofisk sør og Eldfisk II tilrettelagt for å kunne ta i mot kraft fra land dersom dette blir en aktuell løsning i fremtiden. Myndighetene vil gjennomgå vurderingene knyttet til kraftløsninger i PUD-behandlingen.