Forsvarsdepartementet Norge

Vil la alle kystvaktfartøyene patruljere i sør

Nyhet   •   nov 24, 2010 09:17 CET

- Samtlige fartøyer i den indre kystvakten i Sør-Norge skal patruljere også i 2011, sier forsvarsminister Grete Faremo.


Kystvaktskipet Nornen. Foto: Forsvarets mediesenter.

Regjeringen la i budsjettforslaget for 2011 opp til at Kystvakten får en faktisk styrking på 47,2 mill. kroner gjennom tilførsel av friske midler, intern ressursfrigjøring og bortfall av merverdiavgift på innleie av fartøyer. Til tross for dette vil det være nødvendig med stramme prioriteringer for å løse Forsvarets samlete oppgaver på en god måte. Regjeringen la derfor opp til at ett lavere prioritert fartøy i den indre kystvakten i Sør-Norge midlertidig ikke skulle patruljere i 2011.

Ny vurdering
- Bekymringsmeldingene jeg har fått, ikke minst fra ordførerne på Sørlandet, gjorde inntrykk. Jeg har således tatt initiativ overfor forsvarssjefen og bedt om en fornyet vurdering, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvarssjefen har konkludert med at beredskapen ivaretas om den forutsatte innsparing spres på flere fartøyer i den indre kystvakten i Sør-Norge.

- Jeg støtter en slik tilnærming, og dermed vil samtlige fartøyer i den indre kystvakten i Sør-Norge patruljere også i 2011, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Kystvakten i sør vil altså patruljere med fem fartøyer neste år. De tre fartøyene i indre kystvakt vil ha redusert patruljering. Reduksjonen i antall patruljedøgn vil være den samme som ved den tidligere planlagte løsningen med ett fartøy uten patruljering.

Faremo har informert Stortinget om den endrede løsningen gjennom et brev til Stortingets president.

Styrking av Kystvakten
Blant annet som et ledd i nordområdesatsingen og Forsvarets suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, er bevilgningene til Kystvakten økt gjennom flere år, så også i 2011. Fartøystrukturen er modernisert, og Kystvakten vil i 2011 disponere 14 fartøyer. Dette er en økning på ett fartøy sammenlignet med status ved inngangen til 2010. Kystvakten vil med andre ord være godt rustet til å løse sine oppgaver.