Landbruks- og matdepartementet

Vil redusere matavfallet

Nyhet   •   okt 12, 2010 20:50 CEST

Matavfall er den avfallstypen som har vokst raskest i Norge i de siste årene. Meld deg på konferanse om forebygging av matavfall i Oslo den 14.10. der landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og den prisbelønte engelske forfatteren og forskeren Tristram Stuart er blant foredragsholderne.

Å redusere matavfallet bør bli et av de høyeste prioriterte miljøområdene både i Norge og globalt. Det er ukontroversielt, det kan redusere avskogingen og den globale oppvarmingen. Ikke minst er  det er viktig i en verden hvor befolkningen vil øke til ni milliarder mennesker i 2050 samtidig som 1 milliard allerede sulter. På global basis er det anslått at halvparten av maten som produseres ender opp som matavfall og at 1/3 av maten forbrukerne kjøper blir kastet. En halvering av matavfallet bare fra forbrukerne, kan bidra til å mette de som i dag sulter.

Kaster 25 prosent av maten
Matavfall er den avfallstypen som har vokst raskest i Norge i de siste årene. Østfoldforskning har beregnet at det var om lag 335 000 tonn nyttbart matavfall i Norge i 2007, eller om lag 71 kilo per innbygger. Det innebærer at husholdningene kaster 25 prosent av maten de kjøper. Det nyttbare matavfallet er beregnet å utgjøre et samlet verditap på 9-10 milliarder kroner. Klimagassutslipp knyttet til produksjon og distribusjon av mat som kastes, beregnes til ca. 535 000 tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer årlige utslipp fra ca. 160 000 biler.

ForMat-prosjektet
ForMat-prosjektet er et samarbeid mellom aktørene i matens verdikjeder, for å øke kunnskapen om status og utvikling i mengden matavfall som oppstår i Norge, og hvordan mengden matavfall kan reduseres gjennom forebyggende tiltak.  Prosjektet koordineres av NHO Mat og Drikke, mens øvrige deltagere er NHO Mat og Bio, Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes Forening og Norges Colonialgrossisters Forbund.  Østfoldforskning, Nofima Mat og LOOP bidrar med faglig støtte, mens prosjektet støttes økonomisk av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

NHOs konferansesenter på Majorstua, Middelthunsgate 27, Oslo.
Torsdag 14. oktober 2010. kl. 10.00-17.00.

Forsidefoto: Diverse matvarer. Foto: Melk.no