Miljøverndepartementet

Vil stanse ulovlig hogst på Madagaskar

Nyhet   •   okt 27, 2010 09:11 CEST

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim frykter ulovlig hogst av tømmer er i ferd med å gjøre ubotelig skade på et svært verdifullt skogområde på Madagaskar i Afrika. Under en internasjonal pressekonferanse på naturtoppmøtet i Nagoya rettet Solheim kritikk både mot de som kjøper dette tømmeret og til kupp-myndighetene på Madagaskar for å gjøre for lite for å stanse den ulovlige hogsten.

Det aktuelle området står på UNESCOs verdensarvliste.

- Norge støtter UNESCO i kampen for å stoppe hogsten og restaurere skogområdet. Jeg oppfordrer også kjøpere, fraktselskap og forbrukere til ikke å handle med ulovlig hogd tømmer og på den måten gjøre sitt til å bevare den unike regnskogen på Madagaskar, sa Solheim på pressekonferansen.

Storskala rovdrift pågår i regnskogen med 6 nasjonalparker og verdensarvområdet opprettet av UNESCO i 2007. Områdene som er blant verdens 25 viktigste for biologisk mangfold, utarmes ved ulovlig hogst og eksport av verdifullt tropisk tømmer og beskatning av en rekke truede dyrearter. Ulovlighetene drives av bevæpnede bander som også har forverret levekårene for den fattige befolkningen i landsbyene i regnskogen. Det er eksportert ulovlig hogget tømmer for over 200 mill US$ og en tilsvarende mengde er hugget og klar for eksport.

På pressekonferansen i Nagoya la organisasjonene Environmental Investigation Agency og Global Witness fram en rapport som dokumenterer den ulovlige hogsten. Området er også svært artsrikt.

- Det spesielle med mange av artene i dette området er at de er såkalt endemiske, de finnes bare akkurat her. Ødelegges disse skogområdene vil disse artene forsvinne for alltid, sa Solheim.

Det kanskje mest kjente dyret fra Madagaskar er lemuren.

Vil bidra med penger
Solheim appellerte til kupp-myndighetene om at de straks iverksetter sitt dekret om stopp i ulovlig hogst og handel fra mars i år, som de senere har neglisjert totalt, og at de støtter UNESCO og de frivillige organisasjonene i arbeidet med tiltak rettet på regnskogen, naturmangfoldet og den fattige befolkingen i områdene. Hvis denne forutsetningen oppfylles vil Norge gi 1 mill US$ til UNESCO for å starte dette viktige arbeidet. Norge oppfordrer også andre donorer til å bidra til å snu den negative utviklingen i regnskogen og verdensarvområdet og bruke UNESCO og frivillige organisasjoner i en vanskelig situasjon på Madagaskar.

Les hva Environmental Investigation Agency skriver om saken.