Landbruks- og matdepartementet

Vil tillate bønder å bedøve selv

Nyhet   •   okt 25, 2010 09:48 CEST

Svenske svineprodusenter bør få anledning til å bedøve smågriser selv før kastrering, foreslår Jordbruksverket. Håpet er at bøndene dermed avstår fra å kastrere uten bedøvelse.

Forslaget fremmes etter at det har vært gjennomført et forsøksprosjekt der produsentene har fått sette lokalbedøvelse på de 2-7 dager gamle hanngrisene før kastrering. Konklusjonen fra prosjektet er at forsøket var så vellykket Jordbruksverket anbefaler å gjøre denne ordningen permanent gjennom en forskriftsendring.

Hensikten med å kastrere smågriser, er å forhindre at det blir såkalt rånesmak på kjøttet. Det er en spesiell aroma og smak som settes i kjøttet og som bare finnes i slakt fra råner. Både i EU og i Norge er det lagt ned betydelig innsats for å finne løsninger for å unngå rånesmak uten å måtte kastrere dyra som et tiltak for å bedre dyrevelferden. Hittil har dette arbeidet ikke ført fram. Derfor er det fortsatt anledning til å kastrere smågriser. Norske produsenter har ikke lenger anledning til å kastrere selv. Det må gjøres av veterinær.


Svenske svineprodusenter bør få anledning til å bedøve smågriser selv før kastrering, foreslår Jordbruksverket.  Foto: LMD