Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vil undersøke korrupsjonsrisiko i Norge

Nyhet   •   nov 18, 2011 10:13 CET

Statsråd Rigmor Aasrud vil vite mer om hvordan offentlig forvaltning håndterer risiko for korrupsjon. Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet bevilger 705 000 kroner til en undersøkelse om korrupsjonsrisikoen i Norge i regi av Transparency International. 

- Korrupsjon er ødeleggende for økonomien i et land, og flere enkeltsaker har vist at Norge ikke er fritt for korrupsjon. For meg som statsråd med ansvaret for forvaltningsetikk, offentlige innkjøp og den statlige arbeidsgiverpolitikken er det er viktig med kunnskap om korrupsjon og risiko for korrupsjon i norske forvaltning, sier Rigmor Aasrud.

Studien vil belyse evnen til å håndtere korrupsjonsrisiko i blant annet den utøvende, lovgivende og dømmende makt, i offentlig sektor, politiske partier, media, det sivile samfunnet og næringslivet. Formålet med undersøkelsen er å fremme bevissthet om korrupsjonsrisiko, sårbarhet og håndtering av risiko i viktige samfunnsinstitusjoner.
 
Undersøkelsen National Integrity System er en del av en større sammenliknende studie av korrupsjonsrisiko i Europa. Den norske delen av undersøkelsen gjennomføres av Norsk institutt for by- og regionforskning. Ansvarlig for studien er den norske avdelingen av Transparency International. Rapporten ferdigstilles i 2012.