Miljøverndepartementet

Vil vurdere verdien av økosystemtjenester

Nyhet   •   okt 21, 2010 08:57 CEST

Norge vurderer nå å lage en rapport som vil kartlegge den økonomiske verdien av de tjenesten naturen gir oss. Dette vil være en nasjonal oppfølging av FNs såkalte TEEB-rapporter.

- Vi vurderer å lage en norsk rapport om verdien av økosystemtjenester og naturmangfold, sier miljø og utviklingsminister Erik Solheim. Målet er at også de økonomiske verdiene av intakt og mangfoldig norsk natur blir vurdert før det tas beslutninger som kan ødelegge naturen, sier han.

Under det store naturtoppmøtet i Nagoya i Japan i dag ble den avsluttende TEEB-rapporten lagt frem. TEEB står for The Economics of Ecosystems and Biodiversity, et system for å kartlegge hva de tjenestene vi får fra naturen, som flomsikring, mat, rent vann og luft, pollinering og mye annet, er verdt i kroner og øre. Nå kan det altså også bli aktuelt å lage en slik oversikt nasjonalt.

- Å fastslå den økonomiske verdien av naturen vil vise at å ta vare på den er en god investering og fornuftig samfunnsøkonomi. Samtidig vil det trolig vise at mange tiltak som ødelegger naturen vil være dårlig samfunnsøkonomi i det lange løp. Taper vi for eksempel mangfoldet i beite- og slåttemarker mister vi ikke bare vakre blomsterenger, men også en rekke insekter som er svært viktige for pollineringen av planter som produserer frukt og bær, sier Solheim.

Les mer om rapporten som ble presentert i Nagoya i dag på Naturmangfoldsårets hjemmeside.