Watchcom Security Group AS

Watchcom sin Graywolf-teknologi detekterer stadig at Norsk næringsliv er under angrep fra kriminelle.

Nyhet   •   mar 01, 2012 10:27 CET

Watchcom har mulighet til å ta temperaturen på trusselbildet i Norge, med sin unike Graywolf-teknologi. Dette er et flerårig forskningsprosjekt, som er heleid av selskapet. Teknologien gir konsulentene i Watchcom mulighet til å detektere når norske nettsider blir angrepet av hackere, samtidig som vi kan varsle kundene når dette inntreffer.

Watchcom leverer månedlig statistikk til Nettverk og Kommunikasjon

Watchcom leverer månedlig statistikk til Nettverk og Kommunikasjon, hvor våre statistikker gir grunnlag for det faste «Web-barometere». Les mer om funnene i N&K nr.2 2012 .

Det er en stadig økning i angrep...

Det er en stadig økning i angrep, og statistisk data fra januar i år viser at over 230 norske bedrifter ble utsatt for vellykket hacker-angrep i denne perioden. 
Bedriftens nettside er en åpen dør for en hacker, og uten Watchcom's teknologi (Graywolf) ville man ikke hatt mulighet til å oppdage disse avanserte data-angrepene. 
Ser vi på hvilke bransjer som er berørte, ser vi at IT-bransjen er hardest rammet, med en andel på over 34% av de infiserte sidene. Neste bransje med høy andel infiserte sider, er varehandelen som står for 16,7%.Angriperne forsøkte som oftest å legge igjen skadelig viruskode, selge medisinske produkter eller utlevere ekstreme politiske budskap. Kort fortalt, de kriminelle bruker norske nettsider for å spre sitt politiske syn, eller oppnå økonomisk vinning.

Det er derfor viktig å komme hackerene i forkjøpet, å ha rutiner på plass for å minimere sannsynligheten for at dette scenarioet inntreffer. 

Overvåkning, sikkerhetstesting og brukeropplæring er sentrale ledd for å beskytte seg mot det stadig økende trusselbildet.