Wiersholm

Wiersholm Agenda | M&A i den digitale revolusjonens tidsalder

Nyhet   •   des 01, 2015 14:08 CET

Vi har døpt denne utgaven "M&A i den digitale revolusjonens tidsalder". Transaksjonsmarkedet må ta høyde for utvikling som kan påvirke oppkjøp. De immaterielle verdiene i et selskap er ofte tilknyttet de ansatte. Det å beholde nøkkelansatte etter et oppkjøp kan derfor være avgjørende for selskapets verdi.

Vi går fra det immaterielle til det håndfaste når vi ser nærmere på de som bygger landet: Det offentlige foretar årlig enorme innkjøp. Et viktig område er byggeprosjekter, som legges ut på offentlige anbud. Vi ser på det overdrevne fokus på tilbudspris i anbudsprosessene. Hva betyr dette for kvaliteten på fellesskapets eiendommer?

I disse usikre økonomiske tider retter vi også fokus mot klausuler i låne­avtaler og stiller spørsmål om vi egentlig har noen garantier i usikre tider. Vi spør også om Norge har et skattesystem som frister utenlandsk kapital.

Webutgaven av Wiersholm Agenda finner dere her.