Skip to main content

NHH-studenter minst internasjonalt orientert

Nyhet   •   mar 13, 2013 14:20 CET

Norske studenter skyr internasjonalt arbeidsmiljø. Studentrapport fremlagt under NHH-Symposiet viser overraskende funn.

NHH-Symposiets studentrapport 2013 «In the War for Talent – Who is the Talent?», ble lagt frem på konferansens første dag. Leder av studentrådsrapporten, Kristian Tandberg, kunne stolt presentere funnene. Rapporten har sammenlignet NHH-studenter med studenter fra toppuniversiteter i USA, Russland og Spania.

Norske økonomistudenter verdsetter utenlandsk arbeid og et internasjonalt miljø minst, til tross for at norske selskaper opplever en rask internasjonaliseringsprosess.

-  Ser ikke norske studenter verdien av å jobbe i et internasjonalt arbeidsmiljø? Har vi lukket oss inne og sluttet å se utenfor våre grenser? spør Tandberg.

I år bestod studentrådet av norske studenter som studerer på toppuniversiteter verden over. På deres respektive universiteter holdt de fokusgrupper der de snakket om hvordan Norge kan tiltrekke til seg utenlandske arbeidstakere.

-  Problemet i Norge er Norges oppfatning av seg selv, sier studentrådsmedlem, Dino Samadhi Ratnaweera, fra University of Cambridge, om at Norge tar for gitt at utenlandske arbeidstakere vil komme til Norge.

Studentrådet mener Norge må bli flinkere til å markedsføre seg for andre bransjer enn olje- og energibransjen og gjøre Norge mer attraktive.

-  I Yale University i USA fortalte en forsker at han følte balansen mellom fritid og arbeid nesten er lovpålagt i Norge. Han ønsker ikke å bli uglesett hvis han han ønsker å jobbe til over fem, forteller Ratnaweera videre.

Mark Spelman, Global Head of Strategy i Accenture, forteller at mennesker fra 15 til 80 år ønsker å jobbe, og at bedriftene derfor må ha ulike strategier for de ulike aldersgruppene for å rekruttere disse.

-  Selskaper må jobbe med merkevaren til arbeidsplassen, istedenfor kun merkevaren til selskapet, forteller Spelman.

Entreprenørånd i Russland
Hvis man plutselig opplevde en uventet rikdom ville 80 prosent av de spurte i Russland starte en egen bedrift. Tilsvarende tall i de andre landene lå på mellom 50-60 prosent. I USA ville 30 prosent av studentene slutte å jobbe av følge av denne rikdommen, mens kun 5 prosent i Norge ville gjort det samme.

-  Dette viser at norske studenter i utgangspunktet ikke ønsker å «nave», forteller Kristian Tandberg.

Tandberg forteller også at vi i Norge ikke jobber for å overleve, men jobber fordi vi liker det.

Vurderingen av viktigheten av etiske standarder hos ledere i Norge rangeres på nivå med Russland, til tross for fokuset på etikk under studiene ved NHH de siste årene. I Spania rangeres dette som viktigst, mens i Norge ligger dette på en 7. plass av totalt tolv egenskaper.

Undersøkelsen ble gjennomført av Paul N. Gooderham, Alexander Madsen Sandvik, Odd Nordhaug og Vasilisa Sayapin fra institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole.

Hele rapporten kan lastes ned her: http://symposiet.no/images/rapport2013.pdf

Tekst: Martin Hoang Nguyen
Foto: Aida Vardanyan

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar