Eutjfo4agdj8415iooh3

Når blir det likestilling blant professorene?

Pressemeldinger   •   feb 02, 2018 10:04 CET

Et nytt NIFU-notat inneholder en simulering av hvor mange nye professorer som må være kvinner for å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse innen 2027.

Ko0i8h0k0htxbw9o3vni

Fornøyd med utdanningens relevans for arbeidslivet

Pressemeldinger   •   feb 01, 2018 10:04 CET

NIFUs analyser viser at de aller fleste kandidater opplever at mastergradene er relevant i arbeidsmarkedet. Men det er betydelige fagforskjeller.

Mqgglfvol9fw9chqtsin

God dekning av kompetansebehov i barnevernstjenesten

Pressemeldinger   •   mar 06, 2018 14:37 CET

Barnevernsansatte og barnevernsledere opplever kompetansen til å mestre arbeidsoppgavene i barnevernet som gjennomgående er god, men med enkelte variasjoner.

H2rliewwr4sce85rcs03

Skole-Norge: Uenighet om eksamen

Pressemeldinger   •   feb 06, 2018 11:06 CET

Det er stor enighet blant skoleledere og skoleeiere om at eksamen gir elevene mulighet til å vise sin kompetanse. Men det er uenighet om hvorvidt eksamen er egnet til å vise kompetanse i alle fag, eller bare i noen fag.

Jl8ls0cd7b8fjt4i9yj1

Godt læringsutbytte med vekslingsmodell

Pressemeldinger   •   jan 31, 2018 11:03 CET

Veksling i fag- og yrkesopplæringen gir god læring, men er ressurskrevende.

Vg5c0vhntz0q4xtki0kc

Muligheter og utfordringer i studensentrerte undervisningsformer

Pressemeldinger   •   jan 23, 2018 10:55 CET

En ny rapport undersøker erfaringene med ulike studentsentrerte tilnærminger i høyere utdanning.

Wfjbbudq7q4h8i7sbfog

Ulikhet opprettholdes

Pressemeldinger   •   jan 16, 2018 11:19 CET

Elever med svakest utgangspunkt når de starter i videregående skole i Østfold, oppnår de svakeste resultatene, enten ved at de slutter, stryker eller oppnår svake karakterer. Dette er en ulikhet som vedvarer.

Edxtx31foua3ezwx3qhi

Opplever utbytte av lærerspesialistordning

Pressemeldinger   •   jan 02, 2018 11:23 CET

Lærerspesialister i Oslo mener at lærerspesialistordningen bedrer undervisningskvaliteten og lærersamarbeidet. Samtidig mener mange også at det blir lite tid til for å utøve rollen som spesialist.

Qx7hsm9qajezzuvxfugp

Lite karriereutbytte av fagskoleutdanning

Pressemeldinger   •   nov 24, 2017 09:51 CET

Dfg4g38hcp4hseuc09mc

Forskerinteressen har ikke falt blant masterkandidater

Pressemeldinger   •   nov 15, 2017 15:44 CET

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsrådgiver
  • andreas@nifu.no
  • (+47) 41 66 20 86
  • (+47) 22 59 51 00

Om NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Forskning for et bedre kunnskapssamfunn

Stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning og innovasjon. Direktør er Sveinung Skule.

Adresse

  • NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • Økernveien 9
  • 0653 Oslo
  • Norge