Utfordringer for nyutdannede mastere

Pressemeldinger   •   apr 25, 2018 13:17 CEST

Til tross for nedgang i arbeidsledigheten i Norge i fjor, var det fortsatt store utfordringer for nyutdannede mastere, og spesielt innen det teknisk-naturvitenskapelige fagfeltet.

Kvinnelige professorer jobber mest

Pressemeldinger   •   mai 07, 2018 14:44 CEST

Kvinnelige professorer jobber mer enn sine mannlige kolleger, og bruker mer tid både på forskning og administrasjon enn mennene.

Blandet erfaring med kompetanseløft for mangfold

Pressemeldinger   •   apr 09, 2018 10:36 CEST

Det store omfanget av deltakelse i Kompetanse for mangfold kombinert med knapphet på tid synes å ha gått på bekostning av lokal forankring, tid til forberedelser, fordypning, refleksjon og omsetting av ny kunnskap i praktisk arbeid.

God dekning av kompetansebehov i barnevernstjenesten

Pressemeldinger   •   mar 06, 2018 14:37 CET

Barnevernsansatte og barnevernsledere opplever kompetansen til å mestre arbeidsoppgavene i barnevernet som gjennomgående er god, men med enkelte variasjoner.

Skole-Norge: Uenighet om eksamen

Pressemeldinger   •   feb 06, 2018 11:06 CET

Det er stor enighet blant skoleledere og skoleeiere om at eksamen gir elevene mulighet til å vise sin kompetanse. Men det er uenighet om hvorvidt eksamen er egnet til å vise kompetanse i alle fag, eller bare i noen fag.

Når blir det likestilling blant professorene?

Pressemeldinger   •   feb 02, 2018 10:04 CET

Et nytt NIFU-notat inneholder en simulering av hvor mange nye professorer som må være kvinner for å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse innen 2027.

Fornøyd med utdanningens relevans for arbeidslivet

Pressemeldinger   •   feb 01, 2018 10:04 CET

NIFUs analyser viser at de aller fleste kandidater opplever at mastergradene er relevant i arbeidsmarkedet. Men det er betydelige fagforskjeller.

Godt læringsutbytte med vekslingsmodell

Pressemeldinger   •   jan 31, 2018 11:03 CET

Veksling i fag- og yrkesopplæringen gir god læring, men er ressurskrevende.

Muligheter og utfordringer i studensentrerte undervisningsformer

Pressemeldinger   •   jan 23, 2018 10:55 CET

En ny rapport undersøker erfaringene med ulike studentsentrerte tilnærminger i høyere utdanning.

Ulikhet opprettholdes

Pressemeldinger   •   jan 16, 2018 11:19 CET

Elever med svakest utgangspunkt når de starter i videregående skole i Østfold, oppnår de svakeste resultatene, enten ved at de slutter, stryker eller oppnår svake karakterer. Dette er en ulikhet som vedvarer.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsrådgiver
  • antpdrrjeaves@vsniczfuwk.nqmoyj
  • (+47) 41 66 20 86
  • (+47) 22 59 51 00

Om NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Forskning for et bedre kunnskapssamfunn

Stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning og innovasjon. Direktør er Sveinung Skule.

Adresse

  • NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • Økernveien 9
  • 0653 Oslo
  • Norge