Skip to main content

Tags

Siste nyheter

Ulikhet opprettholdes

Ulikhet opprettholdes

Pressemeldinger   •   jan 16, 2018 11:19 CET

Elever med svakest utgangspunkt når de starter i videregående skole i Østfold, oppnår de svakeste resultatene, enten ved at de slutter, stryker eller oppnår svake karakterer. Dette er en ulikhet som vedvarer.

Opplever utbytte av lærerspesialistordning

Opplever utbytte av lærerspesialistordning

Pressemeldinger   •   jan 02, 2018 11:23 CET

Lærerspesialister i Oslo mener at lærerspesialistordningen bedrer undervisningskvaliteten og lærersamarbeidet. Samtidig mener mange også at det blir lite tid til for å utøve rollen som spesialist.

Lite karriereutbytte av fagskoleutdanning

Lite karriereutbytte av fagskoleutdanning

Pressemeldinger   •   nov 24, 2017 09:51 CET

Forskerinteressen har ikke falt blant masterkandidater
Antallet internasjonale publikasjoner har økt kraftig blant norske rettsvitere
Store variasjoner mellom sykepleieutdanningene
Ny artikkel om forskergrupper, internasjonale nettverk og vitenskapelig publisering
Lærere fornøyde med videreutdanning i matematikk
3,7 milliarder kroner ble brukt på helseforskning i 2016
Gode erfaringer med tilpasset opplæring på nett
Matematikk på nye måter

Matematikk på nye måter

Pressemeldinger   •   sep 04, 2017 09:45 CEST

Kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter

Kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter

Pressemeldinger   •   aug 29, 2017 12:45 CEST

Seks av ti NHO-bedrifter sier at de har et udekket kompetansebehov. Behovet for yrkesfaglig kompetanse er stort og går på tvers av bransjer og bedriftsstørrelse. Blant store bedrifter er det også betydelig behov for høyt utdannet personale.

Fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse

Fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse

Pressemeldinger   •   aug 09, 2017 15:33 CEST

I år 2030 vil det være en estimert etterspørsel på 15 000 personer med IKT-sikkerhetskompetanse. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11 000.

Utnytter skolenes positive særtrekk

Utnytter skolenes positive særtrekk

Pressemeldinger   •   jun 30, 2017 12:23 CEST

Utviklingsveilederne i satsingen Ungdomstrinn i utvikling har opparbeidet seg verdifull dybdekunnskap om enkeltskoler og innsikt om hva kommuner har gjort og lært i satsingsperioden.

Norsk utviklingsforskning setter spor

Norsk utviklingsforskning setter spor

Pressemeldinger   •   jun 22, 2017 11:08 CEST

Norsk utviklingsforskning har satt betydelige spor både i norsk politikk og internasjonalt. Men det er behov for bedre arenaer for kontakt mellom forskere og brukere.

Høy kvalitet på doktorgradsutdanningen i Norge

Høy kvalitet på doktorgradsutdanningen i Norge

Pressemeldinger   •   jun 20, 2017 09:06 CEST

Men det er økende usikkerhet om utdanningens relevans. Det viser den første landsomfattende undersøkelsen av doktorgradskandidater i Norge.

Nytt og nyttig verktøy for skolene

Nytt og nyttig verktøy for skolene

Pressemeldinger   •   jun 07, 2017 10:48 CEST

Skolebidragsindikatorer i videregående skole gir videregående skoler kvalitativt ny informasjon om deres eget bidrag til elevenes læring.

Styrker samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Styrker samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Pressemeldinger   •   mai 24, 2017 12:45 CEST

Etableringen av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) bidrar til å styrke og forankre samarbeidet mellom universiteter og høgskoler og arbeidslivet, og øke gjensidig forståelse.

Vekst i bioteknologisk forskning

Vekst i bioteknologisk forskning

Pressemeldinger   •   mai 10, 2017 09:23 CEST

Totalt 4,5 milliarder kroner ble brukt til bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Dette tilsvarer nesten 8 prosent av total FoU i Norge i 2015.

2,4 milliarder kroner til landbruks- og matrelatert forskning

2,4 milliarder kroner til landbruks- og matrelatert forskning

Pressemeldinger   •   mai 05, 2017 10:42 CEST

Totalt ble det brukt 2,4 milliarder kroner på landbruks- og matrelatert forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Dette utgjorde 4 prosent av Norges totale FoU-innsats.