Ftj86yhk0ce3yctr2pkk

​Norge reddet danske alger

Nyheter   •   apr 11, 2018 11:24 CEST

1000 algestammer var i ferd med å møte sitt endelikt da Universitetet i København la ned sin algekultursamling. Norske forskere ville det annerledes.

H2hpwjr3bcsrtclmcudl
Cfwsl8wqpaavzqr6zs6i Ptszndmtm7tkbsfm2v09

Norges største ørret blir stadig mindre

Nyheter   •   mar 22, 2018 10:35 CET

I Mjøsa lever flere stammer av storørret, og den største av disse - hunderørreten - kan oppnå en vekt på opptil 20 kg. Men de senere årene har hunderørreten "krympet", og både fiskere og forskere lurer på hvorfor: kan vassdragsregulering, fiske eller miljøendringer spille en rolle?

Xkjys1qobwmvocwst1da
F2jbwrdio4fc4p7dxcrm Ptszndmtm7tkbsfm2v09

Flyttet muslinger for kunsten

Nyheter   •   mar 07, 2018 15:50 CET

Da Kistefos-museet på Hadeland ville anlegge et nytt kunstgalleri, truet en bestand fredede elvemuslinger med å forkludre planene. Museet allierte seg derfor med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) for å finne en løsning som både musling og museum kunne leve godt med. Løsningen ble å flytte den påvirkede bestanden til en koloni lenger ned i elva. Nå er byggearbeidet i gang.

Xvxy9iwk6by4bfrbdfmm
Xewt5zkq8aegeip2rfhp

Latest data reveal drug-taking habits in close to 60 European cities

Pressemeldinger   •   mar 07, 2018 11:30 CET

The latest findings from the largest European project in the emerging science of wastewater analysis are presented today by the Europe-wide SCORE group, in association with the EU drugs agency (EMCDDA). The project analysed wastewater in 56 European cities in 19 European countries in March 2017 to explore the drug-taking behaviors of their inhabitants.

Luiomoq1rxnmi3pkwerf
Pushftqegkwemymnh9z7 Ptszndmtm7tkbsfm2v09

Isalger blomstrer i mørket

Nyheter   •   feb 07, 2018 15:41 CET

Forskere har målt en ny verdensrekord: Små isalger på undersiden av den arktiske havisen lever og vokser ved en lysmengde som tilsvarer bare 0.02% av lyset på overflaten av isen. Algene er det første leddet i den arktiske næringskjeden og produserer altså næring langt tidligere på året enn hittil antatt.

Jzmtphwlgrvoqkuyupv2
L5anl1txn32xyindshdh

Sirkulær økonomi i sanntid på Akvariet i Bergen

Pressemeldinger   •   feb 01, 2018 07:30 CET

I en verden der presset på naturressursene stadig øker, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt. Å bruke avfallet fra fiskeoppdrett til planteproduksjon kan være en del av løsningen. Konseptet bærer navnet aquaponics.

O4uegx8h9yjdk6s6rw5v

Når sola snur, snur ishavsrøya døgnet

Nyheter   •   jan 26, 2018 07:30 CET

Ishavsrøya har tilpasset seg en tilværelse i kulde, mørke og næringsfattige omgivelser. Til tross for et liv i fryseboksen, har et forskerteam fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Akvaplan-NIVA og Durham University, oppdaget at røya oppfører seg annerledes avhengig om det er dag eller natt.

Fczeo6vfz2djvlx9wzq3
Vqxtcvcjxwqdghgh8s5h

​Hvordan påvirkes elvas økosystem av regulering?

Nyheter   •   jan 23, 2018 07:55 CET

Flere og flere elver er regulert for å betjene menneskelige behov. Med reguleringer følger også endringer av vannføringer. Hvordan påvirkes organismer som bor på bunnen av elven? Og hvordan samvirker endret vannføring med andre påvirkningsfaktorer i elven? Et nylig forskningsprosjekt kombinerte eksperimenter med undersøkelser i Norge og Tyskland for å finne svarene.

O9tktqvjufvuvswmr2pq

Tarens tragedie: Tareskog i hele verden fortrenges av slamholdige trådalger

Nyheter   •   jan 18, 2018 07:30 CET

I årtier har kråkeboller beitet ned de artsrike tareskogene i Norge og ikke etterlatt seg annet enn goldt fjell. Nå er kråkebollene flere steder i Norge på tilbakegang som følge av klimaendringer, mens de samme klimaendringene trolig er årsaken til den nye, store trusselen for verdens tareskoger: trådalgene.

Cfkttbiwye0hqfg5cjyx

Oslofjorden under lupen

Nyheter   •   jan 11, 2018 12:21 CET

Vannmiljøet i Oslofjorden har vært nøye fulgt etter at fjorden hadde store forurensningsproblemer på 70-tallet. Nå er dommen over dagens tilstand falt.

Kontaktpersoner 21 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Media Relations and Dissemination Manager
  • Medier og Formidling
  • ukrspzsgalwh hlzgziwunaraldad.rfborcfjhgvjxzafreycvitaeenkcwoi@nivsxa.no
  • 40615026

Om Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Forskning for en bærekraftig framtid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Adresse

  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
  • Gaustadalléen 21
  • 0349 Oslo
  • Norge