Uvanlig fiskedød i Oslofjordens dypvann

Pressemeldinger   •   jan 14, 2019 14:51 CET

Over 100 kilo død torskefisk ble tatt opp i Indre Oslofjord i desember. Trolig er det oksygenfattig vann i dypet i fjorden som har tatt knekken på fisken.

Helgelandskysten verd si vekt i gull

Pressemeldinger   •   jan 08, 2019 13:14 CET

Økosystema langs kystane i Norden har fått ein helsesjekk av forskarane. Helgelandskysten kom godt ut av ekspertvurderinga til NIVA. 88 prosent av vassmassane på Helgeland har «god» eller «veldig god» samla økologisk tilstand, og det er berre inst i fjordane ein finn teikn på algevekst som fylgje av avrenning av næringssalt.

Tilstanden for dyrelivet på blautbotnen i Skagerrak er vorten betre

Nyheter   •   des 13, 2018 10:33 CET

Mindre næringssalt i havet har gitt ein større artsrikdom på havbotnen i Skagerrak sidan 1990. Men varmare vintrar og auka elveføring kan vere den nye trugselen for dyrelivet på blautbotnen.

To nye doktorgrader til NIVA

Pressemeldinger   •   des 12, 2018 09:16 CET

NIVA satser på fremtidens forskere og kan etter denne uka skilte med enda to nye doktorgrader. Åtte av ti NIVA-ansatte i vitenskapelige stillinger har nå doktorgrad.

​Ny, rømmingssikker merd under utprøving: Skal sørge for eit lusefritt laksefengsel

Nyheter   •   des 06, 2018 07:30 CET

For litt under ein månad sidan vart den første laksen sleppt ut i ein flunkande ny prototype-merd nord i Trøndelag: Med nót i stål og vasstraum inkludert skal merden Aquatraz både hindre rømming og trimme laksen, medan Norsk institutt for vassforsking (NIVA) held auge med lusa og vassmiljøet i merden.

​Sørlandets krypende mysterium: Krypsiv-detektiv i Otra

Nyheter   •   des 05, 2018 07:30 CET

Massevekst av vannplanter skaper hodebry for forskere og forvaltning verden over. Nå koordinerer NIVA og NMBU en internasjonal innsats som skal bidra til å løse krypsivmysteriet.

Successful tests for U.S. Coast Guard type approval with zero holding time

Pressemeldinger   •   nov 30, 2018 14:28 CET

Alfa Laval has successfully completed additional tests at the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) to verify the biological efficacy of Alfa Laval PureBallast 3 without holding time.

Miljøgiftforbud virker: Kjønnsforstyrrede purpursnegler er friskmeldte

Pressemeldinger   •   nov 28, 2018 11:25 CET

Miljøgiften TBT, som tidligere fantes i båtmaling, er så god til å herme etter hormoner at den i en årrekke har sterilisert hunnsnegler langs norskekysten og fått dem til å utvikle penis og sædleder. For første gang siden målingene startet i 1991 og TBT ble totalforbudt i 2008, har forskere nå friskmeldt sneglene.

Den lange vegen frå vitskap til miljølovverk

Pressemeldinger   •   nov 21, 2018 07:30 CET

I desse dagar arrangerast det andre partsmøtet for Minamata-konvensjonen om kvikksølv, eit lovverk som ein i stor grad kan takke norsk innsats og arktisk forsking for. Vegen fram til det globale lovverket for kvikksølv tok mest 15 år. Korleis fekk arktisk forsking ei så stor rolle for at lovverket kom til?

Jakta på dei urørte elvane

Nyheter   •   nov 05, 2018 15:38 CET

Det siste året har forskarar reist rundt i heile Noreg på jakt etter landets reinaste og mest urørte elvar for å ta mål av dei. Det gav uventa resultat.

Kontaktpersoner 27 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Medierådgiver
  • Pressekontakt
  • guqsnnauarli.oshmseetedqd@bfnispvabv.nngoxw
  • 93654386

Om Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Forskning for en bærekraftig framtid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Adresse

  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
  • Gaustadalléen 21
  • 0349 Oslo
  • Norge