Gå videre til innhold

Siste nytt

EarthresQue skal utvikle teknologier, systeminnovasjon og et styringsrammeverk for mest mulig bærekraftig håndtering og behandling av avfall og jordmateriell. (Illustrasjonsfoto: Pixabay).
EarthresQue skal utvikle teknologier, systeminnovasjon og et styringsrammeverk for mest mulig bærekraftig håndtering og behandling av avfall og jordmateriell. (Illustrasjonsfoto: Pixabay).

EarthresQue: Samarbeid på tvers av instituttgrensene gav suksess

Fredag 12. juni offentligjorde Norges Forskningsråd hvilke prosjekter som inviteres til kontraktsforhandlinger knyttet til SFI-ordningen (Sentre for forskningsdrevet innovasjon). SFI-søknaden «earthresQue» var blant de utvalgte, med et prosjekt som som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.

Sosiale medier

NIVAs visjon er forskning for en bærekraftig framtid og vi søker nå ny administrerende direktør som vil være med å… https://t.co/JHPPh6F1q5

NIVAs visjon er forskning for en bærekraftig framtid og vi søker nå ny administrerende direktør som vil være med å bidra til at vi når våre ambisjoner. Instituttets forskning og rådgiving er av høy kvalitet og bidrar til å løse miljøutfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Vi skaper kunnskapsgrunnlag og innovative løsninger for realisering av det blågrønne skiftet og FNs bærekraftsmål, både i næringsliv og i offentlig sektor. Direktøren i NIVA har ansvaret for en virksomhet med ca. 290 kompetente medarbeidere med 38 forskjellige nasjonaliteter og som sammen danner et sterkt faglig lag.

RT @Vannforeningen: Vann er liv, vann gir ro, og vann er lek! Ta godt vare på vannet vårt i sommer! GOD FERIE! ☀️🌧🌈🏄🏽‍♀️🏊🏼‍♀️🛶⛵️ https://…

RT @ciaranmurray: @2xGES @StephaneIsoard @NIVAforskning @EUEnvironment Libération describes our report on the state of Europe's seas as 'di…

Fredag 12. juni offentligjorde Norges Forskningsråd hvilke prosjekter som inviteres til kontraktsforhandlinger knyttet til SFI-ordningen (Sentre for forskningsdrevet innovasjon). SFI-søknaden «earthresQue» var blant de utvalgte, med et prosjekt som som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.

Forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utviklet et nytt medisinsk doseringssystem for kontinuerlig avlusning i en periode direkte i fiskemerden. Innvirkningene på miljøet forventes å være minimal og fisken slipper stress knyttet til håndtering under avlusningen.

NIVA South Fieldwork spring 2020

NIVA South Fieldwork spring 2020

Marine Landscape Architecture

Marine Landscape Architecture

Under Oslos havnepromenade

Under Oslos havnepromenade

Frisk Oslofjord - marinbiologiske undersøkelser av grunne kystområder med droner

Frisk Oslofjord - marinbiologiske undersøkelser av grunne kystområder med droner

Legemidler og miljø (foredrag av seniorforsker Merete Grung i NIVA)

Legemidler og miljø (foredrag av seniorforsker Merete Grung i NIVA)

Plastidentifikasjon på en OSPAR-strand

Plastidentifikasjon på en OSPAR-strand

Pressekontakt

Harald Bonaventura Borchgrevink

Harald Bonaventura Borchgrevink

Pressekontakt Media Relations and Dissemination Manager 40615026

Forskning for en bærekraftig framtid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Norge