Nvigiyvrrbrrqripapme
Xewt5zkq8aegeip2rfhp

Anonyme mobiltelefondata bidrar til å kartlegge narkotikabruken i hovedstaden

Pressemeldinger   •   des 04, 2017 07:30 CET

Analyser av avløpsvann er og har vært en innovativ måte å få innsikt i befolkningens narkotikabruk på. Imidlertid har anslagene for hvor mange personer som har befunnet seg i studieområdet vært usikre. I et nytt samarbeidsprosjekt mellom Telenor og NIVA har forskerne, gjennom å se hvor det har vært mobiltelefonaktivitet, i langt større grad kunne tallfeste narkotikabruken.

Sfqvxc1jhmp5dc15xpcc

Marianne Olsen tildelt Miljøringenprisen

Nyheter   •   nov 09, 2017 16:32 CET

Marianne Olsen, forskningsleder i NIVA, er tildelt Miljøringenprisen 2017. Formålet med prisen er å påskjønne en person som gjennom sin aktivitet har satt fagområdet forurenset grunn og sedimenter i fokus på en positiv måte.

Kyvmuw3iokkuuv1s8fma
Gebwevs4aybdiwbzbkwl

Friskmelder Lærdalselvi for Gyrodactylus salaris

Pressemeldinger   •   okt 30, 2017 11:00 CET

Mattilsynet friskmelder Lærdalselvi i Sogn og Fjordane etter at dei siste prøvene viser at lakseyngelen i elva er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Dette er første gong ei elv er friskmeld etter å ha blitt behandla med aluminiumsmetoden i kombinasjon med små mengder rotenon.

Kyvmuw3iokkuuv1s8fma
Ozyzyfpb0pslngpg93e6 Gebwevs4aybdiwbzbkwl

Surt aluminium mot gyro i Lærdalselva

Nyheter   •   okt 30, 2017 11:00 CET

Mattilsynet friskmeldte 30. oktober Lærdalselvi i Sogn og Fjordane, etter at de siste prøvene viste at lakseyngelen i elva er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Dette er første gang en elv er friskmeldt etter å ha blitt behandlet med aluminiumsmetoden.

T8iwjd4pocgwtfxwljjw
B31ccl2aylqfmvc8ufb5 Ogt2hbtiy1il47mop9ox

​Plast og mikroplast i dyr fra Norden

Nyheter   •   okt 23, 2017 07:30 CEST

Globalt er det dokumentert inntak av plast hos minimum 331 forskjellige arter. Men hvordan står det til med dyrene i de nordiske farvann? På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og kollegaer nylig publisert en rapport om hva vi vet til nå.

Oli11808y1u1fhonxodf

​Blåskjel i bur som miljødetektivar

Nyheter   •   okt 20, 2017 07:00 CEST

Den effektive filtreringa og lagringa av miljøgifter gjer at blåskjel er svært nyttig innan miljøovervaking - blåskjela er mest som miljødetektivar å rekne. Ved hjelp av avanserte modellar kan det vere mogleg å rekne ut konsentrasjonane i lokale blåskjel ved å ta prøver av bur-blåskjel, jamvel om dei har vore i fjorden berre ei kort tid.

Ujjhjfg3x53rftvowaj3
Ydux8nfofoxycmeluko4

Hvor har du sett vannet samle seg når det regner i Oslo?

Nyheter   •   okt 09, 2017 16:41 CEST

Ansamling av overvann etter kraftige regnskyll er et problem som kan gjøre stor skade på infrastruktur og bygninger. Oslo kommune har en overvannsstrategi som tar sikte på å gi vannet tilbake sin plass i byen, og for å nå et slikt mål er det viktig med nok kunnskap. Siden vannansamlingene ofte er svært lokale, ønkser forskere innspill fra de som kjenner nærmiljøet sitt best - nemlig innbyggerne.

Pjdyxskbuqn2tdh4cqeq
Hqgo7ubuanp6j2h2ivgd

Mindre kvikksølv i ferskvannsfisk

Nyheter   •   okt 09, 2017 10:52 CEST

Femti år med målinger viser at ferskvannsfisk har mindre kvikksølv i seg enn før, men kvikksølv som kommer luftveien er fortsatt et problem. Norske forskere har ledet arbeidet for å samle overvåkingsdataene i en ny database, og slike verktøy vil bli viktige i arbeidet med å følge opp Minamatakonvensjonen som nylig har tredd i kraft.​

Avbnp6untmmjq5c0lvi2
V28tviydouckst3jcaj0

Er det storleiken som tel? Stor torsk har meir kvikksølv

Nyheter   •   okt 03, 2017 10:30 CEST

​Dei siste tretti åra har konsentrasjonen av kvikksølv auka i torsken i Oslofjorden, jamvel om utsleppa av miljøgifta er reduserte. Samstundes er òg gjennomsnittstorsken forskarane har teke prøvar av frå fjorden vorten større. Er dei auka kvikksølvnivåa rett og slett eit resultat av at torsken har vakse?

Dgdkzajidmjdngjmjmaq
Gebwevs4aybdiwbzbkwl

Feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lierelva

Pressemeldinger   •   sep 19, 2017 11:00 CEST

Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet skal teste ut klorbehandling som metode for å bekjempe lakseparasitten G. salaris i høst.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Media Relations and Dissemination Manager
  • Medier og Formidling
  • harald.borchgrevink@niva.no
  • 40615026

Om Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Forskning for en bærekraftig framtid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Adresse

  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
  • Gaustadalléen 21
  • 0349 Oslo
  • Norge