Skip to main content

Tags

 • Seniorforsker, ph.d.
 • Akvatiske miljøgifter
 • sissel.ranneklev@niva.no
 • +47 41108707
Sissel B. Ranneklev har i de siste 9 årene jobbet med miljøovervåkning. De siste 7 årene har hun i hovedsak arbeidet med miljøgifter, organiske... Vis mer

 • Forsker, ph.d.
 • Marin biogeokjemi og oseanografi
 • jhtxikandrew.king@nivawmln.no
 • +47 98227725

 • Seniorforsker, ph.d
 • Marin forurensning
 • hilde.trhvjvryannusgm@honiaqruva.npto
 • +47 90595603

 • Seniorforsker
 • jannicke.moe@niva.no
 • 90898108

 • Forsker PhD
 • Ferskvannsøkologi
 • jecbns.thaulknowsbnj@niva.no
 • 46794656

 • Seniorforsker
 • kasper.hancke@niva.no
 • +47 9822 7783

 • Forskningsleder
 • Akvakultur
 • xatbaaase.xfaaftritland@ninyhtjivacj.nwso
 • 90147510

 • Seniorforsker
 • Ferskvannsøkologi
 • ssc@niva.no
 • 98294098

 • Forskningsleder
 • Environmental Chemistry
 • malcolm.reid@niva.no
 • 94889545

 • Seniorforsker
 • Nedbørfeltprosesser
 • atzble.hfainggdar@nivwxvva.nqlo
 • 90516045

 • Forsker, NIVA
 • Vann og samfunn
 • line.barkved@niva.no

 • Forsker, NIVA
 • hbr@niva.no

 • Seniorforsker, Professor II
 • anders.ruus@niva.no

 • Forskningsleder
 • Forskningsinfrastruktur
 • anders.hgpagenabidnr@nivxoula.no
 • 95928778

 • Forsker, PhD, NIVA
 • aml@niva.no

 • Forsker, NIVA
 • jarl.loevik@niva.no

 • Forsker, ph.d
 • Vann og samfunn
 • wch@nikdvazo.ndpo
 • 99329758

 • Seniorforsker
 • Marin biologi
 • jphartanviwgfyg.fdojoachidofrisostsqienv@nivzta.no
 • 41560688

 • Forskningsdirektør
 • Ferskvannsmiljø
 • thorjorn.larssen@niva.no
 • 41503043

 • Forsker, PhD
 • Nedbørfeltprosesser
 • rbyajpgxzan.lison@nizylevaexfp.no
 • 41768886