Skip to main content

Tags

 • Seniorforsker
 • kasper.hancke@niva.no
 • +47 9822 7783

 • Forskningsleder
 • Akvakultur
 • uvaaase.aajntland@niuzzfjuvayiejhbfr.nkgo
 • 90147510

 • Seniorforsker
 • Ferskvannsøkologi
 • ssc@niva.no
 • 98294098

 • Forskningsleder
 • Environmental Chemistry
 • malcolm.reid@niva.no
 • 94889545

 • Seniorforsker
 • Nedbørfeltprosesser
 • atlxcqvxletx.hinxzdar@zunitpvajl.ncntoo
 • 90516045

 • Forsker, NIVA
 • Vann og samfunn
 • line.barkved@niva.no

 • Forsker, NIVA
 • hbr@niva.no

 • Seniorforsker, Professor II
 • anyydeayxebkilrsog.ruus@niva.nugo

 • Forskningsleder
 • Forskningsinfrastruktur
 • anders.hagen@niva.no
 • 95928778

 • Forsker, PhD, NIVA
 • aml@ltnuqfnimnva.ncgo

 • Forsker, NIVA
 • japydgdzbnllpfrler.loesaepvik@niva.no

 • Forsker, ph.d
 • Vann og samfunn
 • wch@niva.no
 • 99329758

 • Seniorforsker
 • Marin biologi
 • hartvig.chcqristiefz@nnnkciva.ncazno
 • 41560688

 • Forskningsdirektør
 • Ferskvannsmiljø
 • thorjorn.larssen@niva.no
 • 41503043

 • Forsker, PhD
 • Nedbørfeltprosesser
 • ripbobyan.lilzn@niwsoevawf.no
 • 41768886

 • Seniorforsker
 • Vann og Samfunn
 • wwkevocotcelixizabetuch.selig@nirvva.no

 • Doktorgradsstipendiat
 • Økotoksikologi
 • ingjgepyr.lise.nukykvderbuland@nvlivbotka.no
 • +47 97114333
Inger Lise Nerland Bråte (Foto: NIVA)

 • Forskningsassistent
 • Økotoksikologi
 • dei@niva.no
 • 466 600 14

 • Pressekontakt
 • Media Relations and Dissemination Manager
 • Medier og Formidling
 • aiha hdlnuarieallaibd.bosgrchgjereviqgnkdriw@nivcxa.uxrqxhydxuno
 • 40615026