Skip to main content

Tags

forskning 76 miljø 57 NIVA 43 natur 41 hav 32 miljøgifter 29 mikroplast 16 konferanse 13 Oslo 13 forsøpling 9 laks 5 klimaendringer 5 klima 5 drikkevann 5 Torsk 4 plast 4 LAKSEFISKE 4 kvikksølv 4 EU 4 tareskog 4 lakseparasitt 4 Oslofjorden 4 elv 4 forurensning 3 Kina 3 narkotika 3 ferskvann 3 lærdalselva 3 fisk 3 Mjøsa 3 Lærdal 3 by 3 fiske 3 gyro 3 jordbruk 3 vannkraft 2 Svalbard 2 flom 2 havforsuring 2 seminar 2 Bjørnøya 2 Teknologi 2 Forskningsrådet 2 gruver 2 Europa 2 rotenon 2 friskmelding 2 innsjø 2 landbruk 2 deepwater horizon 2 bærekraft 2 olje 2 Agder 2 forvaltning 2 blå vekst 2 grønt skifte 2 aluminiumsmetoden 2 Gjødsel 2 kloakk 2 alger 2 økosystem 2 vassdrag 2 behandling 2 biomangfold 1 akerselva 1 teknikk 1 Lier 1 evolusjon 1 bildekk 1 Akvariet 1 global oppvarming 1 overvann 1 avløp 1 Blåskjell 1 arendalsuka 1 vitenskap 1 flomvern 1 NMBU 1 kråkebolle 1 sirkulær økonomi 1 fiskebestand 1 varanger 1 sjøørret 1 miljøstatus 1 overgroing 1 trådalger 1 økosystemer 1 Strandrydding 1 vanndirektivet 1 vannforskriften 1 grenseverdier 1 måker 1 varangerfjorden 1 Vidar Helgesen 1 samfunnssikkerhet 1 ishavsrøya 1 hawley 1 giftighet 1 plantevern 1 blyfri bensin 1 tokt 1 forskingssamarbeid 1 bergen havn 1 sur nedbør 1 ballastvann 1 skipstrafikk 1 otra 1 microtyre 1 maridalsvannet 1 alnaelva 1 BYFORSK 1 Stillehavsøsters 1 Fremmede arter 1 miljøovervåking 1 Glitre 1 parasitt 1 feltarbeid 1 gjedde 1 abbor 1 Minamatakonvensjonen 1 miljøringen 1 Marianne Olsen 1 Frierfjorden 1 Drammenselva 1 ishavsrøye 1 isalger 1 Randselva 1 elvemusling 1 Elvestuen 1 sjødeponi 1 antarktis 1 NILU 1 Arktis 1 pris 1 Norden 1 infrastruktur 1 restaurering 1 FN 1 pcb 1 Skog 1 myanmar 1 aluminium 1 usa 1 is 1 sushi 1 fritidsfiske 1 urban 1 offshore 1 industri 1 Telenor 1 maritim 1 rederi 1 ais 1 darwin 1 mineraler 1 bly 1 klor 1 NINA 1 vann 1 Prosjekt 1 Ferie 1 petroleum 1 samarbeid 1 kommune 1 COST 1 Bergen 1 modellering 1 Kristiansand 1 Kistefos 1 kunst 1 mobildata 1 Drammen 1 næringsliv 1 pfos 1 sintef 1 kjemi 1 internasjonalt 1 fjord 1 sørlandet 1 overvåkning 1 Eutrofiering 1 utslipp 1 internasjonal 1 Grønland 1 dyrevelferd 1 nedbør 1 havbruk 1 veterinærinstituttet 1 Ørret 1 forurensing 1 OSPAR 1 vannforvaltning 1 Skandinavia 1 miljøteknologi 1 Vis alle nøkkelord

Siste nyheter

Jakta på dei urørte elvane

Jakta på dei urørte elvane

Nyheter   •   nov 05, 2018 15:38 CET

Det siste året har forskarar reist rundt i heile Noreg på jakt etter landets reinaste og mest urørte elvar for å ta mål av dei. Det gav uventa resultat.

NIVA skal undersøke varme kilder 4000 meter under isen i Arktis

NIVA skal undersøke varme kilder 4000 meter under isen i Arktis

Pressemeldinger   •   nov 05, 2018 09:46 CET

Norske og internasjonale forskere skal for første gang undersøke hydrotermale kilder 4000 meter under isen i Arktis. Forskningen kan gi ny kunnskap om hvordan liv på jorda oppstod for milliarder av år siden, og vil kunne bidra til å vurdere hvorvidt det kan finnes former for liv under tilsvarende forhold også på andre planeter i vårt solsystem.

Forsknings-Norge er i endring

Forsknings-Norge er i endring

Pressemeldinger   •   okt 31, 2018 14:16 CET

Styrene i NINA, NILU og NIVA har bedt sine administrasjoner om å utrede et tettere samarbeid mellom miljøinstituttene, særlig med tanke på mulig konserndannelse.

Ny rapport om konsekvenser av havforsuring i Arktis

Ny rapport om konsekvenser av havforsuring i Arktis

Pressemeldinger   •   okt 15, 2018 07:01 CEST

Havforsuringen i arktiske havområder forventes å føre til store økologiske og sosioøkonomiske konsekvenser i de kommende tiårene – både lokalt og globalt. ​Det kommer frem i en ​ny rapport utført av Arktisk råds arktiske overvåkings- og evalueringsprogram (AMAP).

Ruglbunn til begjær: Ønsker høsting av sjelden og sårbar marin naturtype

Ruglbunn til begjær: Ønsker høsting av sjelden og sårbar marin naturtype

Pressemeldinger   •   okt 12, 2018 14:00 CEST

Den lite kjente naturtypen ruglbunn kan spille en viktig rolle for opprettholdelse av det biologiske mangfoldet langs kysten vår. Utenlandske interessenter sjekker nå mulighetene for høsting av norsk ruglbunn.

Brukar drone for å ta bilete av tang og tare: Ser fjøra betre frå fugleperspektiv

Brukar drone for å ta bilete av tang og tare: Ser fjøra betre frå fugleperspektiv

Pressemeldinger   •   okt 09, 2018 12:47 CEST

Drone er framtida for kartlegging og overvaking av natur. – Samanlikna med satellitt, er bileta vi får med drone heile 1000 gongar betre, seier Kasper Hancke, marinbiolog frå Norsk institutt for vassforsking (NIVA).

10 år med NIVA Chile har gitt viktige kunnskapsløft om vannkvalitet

10 år med NIVA Chile har gitt viktige kunnskapsløft om vannkvalitet

Pressemeldinger   •   okt 01, 2018 15:55 CEST

NIVA Chile markerte i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Akvaplan-niva selskapets 10-års jubileum i Puerto Varas i Chile. Markeringens høydepunkt var seminaret «Lessons, knowledge and new water quality tools» som ble åpnet av Norges ambassadør til Chile, Beate Stirø, og Greta Bentzen, administrerende direktør i NIVA.

Arendalsuka: Fokus på skadelige kjemikalier i kroppene våre

Arendalsuka: Fokus på skadelige kjemikalier i kroppene våre

Pressemeldinger   •   aug 14, 2018 14:14 CEST

Kjente personer som Nina Jensen, Erik Solheim og tidligere OL-vinner Stine Lise Hattestad Bratsberg har målt hvilke kjemikalier de har i kroppen – og NIVA-forsker Bert van Bavel har analysert testene. Onsdag i Arendalsuka vil resultatene diskuteres og bruken av skadelige kjemikalier i alt fra klær, emballasje, kosmetikk, mat adresseres.

Lite mikroplast i norsk drikkevann

Lite mikroplast i norsk drikkevann

Pressemeldinger   •   jun 05, 2018 08:04 CEST

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging NIVA har utført på vegne av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

Kjemikalier på avveie langs norske veier

Kjemikalier på avveie langs norske veier

Nyheter   •   mai 30, 2018 07:30 CEST

I 2012 var mer enn to hundre tonn helseskadelige kjemikalier i bruk i veirelaterte produkter i Norge, på tross av nasjonale målsettinger om redusert bruk. Ny forskning gir oversikt over hvilke stoffer dette er, hvilke vi mennesker er eksponert for og hvilke som lekker ut i miljøet.

26,9 million NOK to use ships of opportunity for marine and atmospheric research

26,9 million NOK to use ships of opportunity for marine and atmospheric research

Nyheter   •   mai 15, 2018 13:33 CEST

The Research Council of Norway has allocated almost 27 million NOK to the NIVA-lead Research Infrastructure project, NorSOOP, for the period 2018-2024. The objective of NorSOOP is to support oceanic and atmospheric research and observations, and to help find ways to detect and manage human impacts on the ocean.

Sjødeponier for gruveavgang – ikke bare knust stein

Sjødeponier for gruveavgang – ikke bare knust stein

Nyheter   •   mai 02, 2018 12:00 CEST

Gruvedrift er arealkrevende og potensielt forurensende. En av de største utfordringene er hvor de enorme mengdene knust stein som produseres skal anbringes. Globalt er plassering i land-deponier vanlig, men ikke miljømessig uproblematisk. I Norge er sjødeponering et alternativ fordi de verdifulle mineralene ofte finnes nær sjøen og fordi disse sjøområdene ofte har en topografi som gjør dem egnet.

​Norge reddet danske alger

​Norge reddet danske alger

Nyheter   •   apr 11, 2018 11:24 CEST

1000 algestammer var i ferd med å møte sitt endelikt da Universitetet i København la ned sin algekultursamling. Norske forskere ville det annerledes.

Norges største ørret blir stadig mindre

Norges største ørret blir stadig mindre

Nyheter   •   mar 22, 2018 10:35 CET

I Mjøsa lever flere stammer av storørret, og den største av disse - hunderørreten - kan oppnå en vekt på opptil 20 kg. Men de senere årene har hunderørreten "krympet", og både fiskere og forskere lurer på hvorfor: kan vassdragsregulering, fiske eller miljøendringer spille en rolle?

Flyttet muslinger for kunsten

Flyttet muslinger for kunsten

Nyheter   •   mar 07, 2018 15:50 CET

Da Kistefos-museet på Hadeland ville anlegge et nytt kunstgalleri, truet en bestand fredede elvemuslinger med å forkludre planene. Museet allierte seg derfor med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) for å finne en løsning som både musling og museum kunne leve godt med. Løsningen ble å flytte den påvirkede bestanden til en koloni lenger ned i elva. Nå er byggearbeidet i gang.

Latest data reveal drug-taking habits in close to 60 European cities

Latest data reveal drug-taking habits in close to 60 European cities

Pressemeldinger   •   mar 07, 2018 11:30 CET

The latest findings from the largest European project in the emerging science of wastewater analysis are presented today by the Europe-wide SCORE group, in association with the EU drugs agency (EMCDDA). The project analysed wastewater in 56 European cities in 19 European countries in March 2017 to explore the drug-taking behaviors of their inhabitants.

Isalger blomstrer i mørket

Isalger blomstrer i mørket

Nyheter   •   feb 07, 2018 15:41 CET

Forskere har målt en ny verdensrekord: Små isalger på undersiden av den arktiske havisen lever og vokser ved en lysmengde som tilsvarer bare 0.02% av lyset på overflaten av isen. Algene er det første leddet i den arktiske næringskjeden og produserer altså næring langt tidligere på året enn hittil antatt.

Sirkulær økonomi i sanntid på Akvariet i Bergen

Sirkulær økonomi i sanntid på Akvariet i Bergen

Pressemeldinger   •   feb 01, 2018 07:30 CET

I en verden der presset på naturressursene stadig øker, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt. Å bruke avfallet fra fiskeoppdrett til planteproduksjon kan være en del av løsningen. Konseptet bærer navnet aquaponics.

Når sola snur, snur ishavsrøya døgnet

Når sola snur, snur ishavsrøya døgnet

Nyheter   •   jan 26, 2018 07:30 CET

Ishavsrøya har tilpasset seg en tilværelse i kulde, mørke og næringsfattige omgivelser. Til tross for et liv i fryseboksen, har et forskerteam fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Akvaplan-NIVA og Durham University, oppdaget at røya oppfører seg annerledes avhengig om det er dag eller natt.

​Hvordan påvirkes elvas økosystem av regulering?

​Hvordan påvirkes elvas økosystem av regulering?

Nyheter   •   jan 23, 2018 07:55 CET

Flere og flere elver er regulert for å betjene menneskelige behov. Med reguleringer følger også endringer av vannføringer. Hvordan påvirkes organismer som bor på bunnen av elven? Og hvordan samvirker endret vannføring med andre påvirkningsfaktorer i elven? Et nylig forskningsprosjekt kombinerte eksperimenter med undersøkelser i Norge og Tyskland for å finne svarene.