Skip to main content

Tags

forskning 84 miljø 62 NIVA 51 natur 44 hav 37 miljøgifter 31 mikroplast 18 Oslo 14 konferanse 13 forsøpling 9 laks 5 drikkevann 5 klima 5 klimaendringer 5 lakseparasitt 4 LAKSEFISKE 4 EU 4 Oslofjorden 4 Torsk 4 tareskog 4 elv 4 kvikksølv 4 plast 4 ferskvann 3 Kina 3 Lærdal 3 Mjøsa 3 narkotika 3 fiske 3 gyro 3 jordbruk 3 forurensning 3 lærdalselva 3 fisk 3 by 3 bærekraft 2 flom 2 havforsuring 2 seminar 2 Teknologi 2 Bjørnøya 2 Forskningsrådet 2 Europa 2 gruver 2 rotenon 2 friskmelding 2 innsjø 2 Otra 2 landbruk 2 deepwater horizon 2 Svalbard 2 olje 2 forvaltning 2 Agder 2 blå vekst 2 grønt skifte 2 alger 2 aluminiumsmetoden 2 Gjødsel 2 kloakk 2 økosystem 2 vassdrag 2 vannkraft 2 behandling 2 akerselva 1 teknikk 1 Lier 1 evolusjon 1 bildekk 1 akvakultur 1 Akvariet 1 global oppvarming 1 overvann 1 avløp 1 Blåskjell 1 arendalsuka 1 vitenskap 1 flomvern 1 NMBU 1 kråkebolle 1 sirkulær økonomi 1 snøkrabbe 1 fiskebestand 1 varanger 1 sjøørret 1 miljøstatus 1 overgroing 1 trådalger 1 økosystemer 1 Strandrydding 1 vanndirektivet 1 vannforskriften 1 grenseverdier 1 måker 1 varangerfjorden 1 Vidar Helgesen 1 samfunnssikkerhet 1 ishavsrøya 1 hawley 1 giftighet 1 plantevern 1 blyfri bensin 1 tokt 1 forskingssamarbeid 1 bergen havn 1 sur nedbør 1 ballastvann 1 skipstrafikk 1 microtyre 1 maridalsvannet 1 alnaelva 1 BYFORSK 1 Stillehavsøsters 1 Fremmede arter 1 miljøovervåking 1 Glitre 1 parasitt 1 feltarbeid 1 gjedde 1 abbor 1 Minamatakonvensjonen 1 miljøringen 1 Marianne Olsen 1 Frierfjorden 1 Drammenselva 1 ishavsrøye 1 isalger 1 Randselva 1 elvemusling 1 Elvestuen 1 sjødeponi 1 antarktis 1 NILU 1 Arktis 1 pris 1 Norden 1 infrastruktur 1 restaurering 1 FN 1 pcb 1 Skog 1 myanmar 1 aluminium 1 usa 1 is 1 sushi 1 fritidsfiske 1 urban 1 offshore 1 industri 1 Telenor 1 maritim 1 rederi 1 ais 1 darwin 1 mineraler 1 bly 1 klor 1 NINA 1 vann 1 Prosjekt 1 Ferie 1 petroleum 1 samarbeid 1 kommune 1 COST 1 Bergen 1 modellering 1 Kristiansand 1 Kistefos 1 kunst 1 mobildata 1 Drammen 1 næringsliv 1 pfos 1 sintef 1 kjemi 1 internasjonalt 1 fjord 1 sørlandet 1 overvåkning 1 Eutrofiering 1 utslipp 1 internasjonal 1 Grønland 1 dyrevelferd 1 nedbør 1 havbruk 1 veterinærinstituttet 1 Ørret 1 forurensing 1 OSPAR 1 vannforvaltning 1 Skandinavia 1 miljøteknologi 1 biomangfold 1 Vis alle nøkkelord

Siste nyheter

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

Pressemeldinger   •   feb 18, 2019 09:25 CET

Ny forskning viser funn av mikroplast på alle de undersøkte stedene i Mjøsa. Resultatene tyder på at det er mer mikroplast i innsjøer ved tett befolkede områder.

​Skal avsløre snøkrabbens hemmeligheter

​Skal avsløre snøkrabbens hemmeligheter

Pressemeldinger   •   jan 17, 2019 07:00 CET

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er tildelt nesten 9 millioner kroner fra Forskningsrådet til å avsløre snøkrabbens hemmeligheter. Kunnskap om hvordan snøkrabben sprer seg og påvirker økosystemet, er nødvendig både for god forvalting og lønnsom høsting av arten.

Uvanlig fiskedød i Oslofjordens dypvann

Uvanlig fiskedød i Oslofjordens dypvann

Pressemeldinger   •   jan 14, 2019 14:51 CET

Over 100 kilo død torskefisk ble tatt opp i Indre Oslofjord i desember. Trolig er det oksygenfattig vann i dypet i fjorden som har tatt knekken på fisken.

Helgelandskysten verd si vekt i gull

Helgelandskysten verd si vekt i gull

Pressemeldinger   •   jan 08, 2019 13:14 CET

Økosystema langs kystane i Norden har fått ein helsesjekk av forskarane. Helgelandskysten kom godt ut av ekspertvurderinga til NIVA. 88 prosent av vassmassane på Helgeland har «god» eller «veldig god» samla økologisk tilstand, og det er berre inst i fjordane ein finn teikn på algevekst som fylgje av avrenning av næringssalt.

Tilstanden for dyrelivet på blautbotnen i Skagerrak er vorten betre

Tilstanden for dyrelivet på blautbotnen i Skagerrak er vorten betre

Nyheter   •   des 13, 2018 10:33 CET

Mindre næringssalt i havet har gitt ein større artsrikdom på havbotnen i Skagerrak sidan 1990. Men varmare vintrar og auka elveføring kan vere den nye trugselen for dyrelivet på blautbotnen.

To nye doktorgrader til NIVA

To nye doktorgrader til NIVA

Pressemeldinger   •   des 12, 2018 09:16 CET

NIVA satser på fremtidens forskere og kan etter denne uka skilte med enda to nye doktorgrader. Åtte av ti NIVA-ansatte i vitenskapelige stillinger har nå doktorgrad.

​Ny, rømmingssikker merd under utprøving: Skal sørge for eit lusefritt laksefengsel

​Ny, rømmingssikker merd under utprøving: Skal sørge for eit lusefritt laksefengsel

Nyheter   •   des 06, 2018 07:30 CET

For litt under ein månad sidan vart den første laksen sleppt ut i ein flunkande ny prototype-merd nord i Trøndelag: Med nót i stål og vasstraum inkludert skal merden Aquatraz både hindre rømming og trimme laksen, medan Norsk institutt for vassforsking (NIVA) held auge med lusa og vassmiljøet i merden.

​Sørlandets krypende mysterium: Krypsiv-detektiv i Otra

​Sørlandets krypende mysterium: Krypsiv-detektiv i Otra

Nyheter   •   des 05, 2018 07:30 CET

Massevekst av vannplanter skaper hodebry for forskere og forvaltning verden over. Nå koordinerer NIVA og NMBU en internasjonal innsats som skal bidra til å løse krypsivmysteriet.

Successful tests for U.S. Coast Guard type approval with zero holding time

Successful tests for U.S. Coast Guard type approval with zero holding time

Pressemeldinger   •   nov 30, 2018 14:28 CET

Alfa Laval has successfully completed additional tests at the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) to verify the biological efficacy of Alfa Laval PureBallast 3 without holding time.

Miljøgiftforbud virker: Kjønnsforstyrrede purpursnegler er friskmeldte

Miljøgiftforbud virker: Kjønnsforstyrrede purpursnegler er friskmeldte

Pressemeldinger   •   nov 28, 2018 11:25 CET

Miljøgiften TBT, som tidligere fantes i båtmaling, er så god til å herme etter hormoner at den i en årrekke har sterilisert hunnsnegler langs norskekysten og fått dem til å utvikle penis og sædleder. For første gang siden målingene startet i 1991 og TBT ble totalforbudt i 2008, har forskere nå friskmeldt sneglene.

Den lange vegen frå vitskap til miljølovverk

Den lange vegen frå vitskap til miljølovverk

Pressemeldinger   •   nov 21, 2018 07:30 CET

I desse dagar arrangerast det andre partsmøtet for Minamata-konvensjonen om kvikksølv, eit lovverk som ein i stor grad kan takke norsk innsats og arktisk forsking for. Vegen fram til det globale lovverket for kvikksølv tok mest 15 år. Korleis fekk arktisk forsking ei så stor rolle for at lovverket kom til?

Jakta på dei urørte elvane

Jakta på dei urørte elvane

Nyheter   •   nov 05, 2018 15:38 CET

Det siste året har forskarar reist rundt i heile Noreg på jakt etter landets reinaste og mest urørte elvar for å ta mål av dei. Det gav uventa resultat.

NIVA skal undersøke varme kilder 4000 meter under isen i Arktis

NIVA skal undersøke varme kilder 4000 meter under isen i Arktis

Pressemeldinger   •   nov 05, 2018 09:46 CET

Norske og internasjonale forskere skal for første gang undersøke hydrotermale kilder 4000 meter under isen i Arktis. Forskningen kan gi ny kunnskap om hvordan liv på jorda oppstod for milliarder av år siden, og vil kunne bidra til å vurdere hvorvidt det kan finnes former for liv under tilsvarende forhold også på andre planeter i vårt solsystem.

Forsknings-Norge er i endring

Forsknings-Norge er i endring

Pressemeldinger   •   okt 31, 2018 14:16 CET

Styrene i NINA, NILU og NIVA har bedt sine administrasjoner om å utrede et tettere samarbeid mellom miljøinstituttene, særlig med tanke på mulig konserndannelse.

Ny rapport om konsekvenser av havforsuring i Arktis

Ny rapport om konsekvenser av havforsuring i Arktis

Pressemeldinger   •   okt 15, 2018 07:01 CEST

Havforsuringen i arktiske havområder forventes å føre til store økologiske og sosioøkonomiske konsekvenser i de kommende tiårene – både lokalt og globalt. ​Det kommer frem i en ​ny rapport utført av Arktisk råds arktiske overvåkings- og evalueringsprogram (AMAP).

Ruglbunn til begjær: Ønsker høsting av sjelden og sårbar marin naturtype

Ruglbunn til begjær: Ønsker høsting av sjelden og sårbar marin naturtype

Pressemeldinger   •   okt 12, 2018 14:00 CEST

Den lite kjente naturtypen ruglbunn kan spille en viktig rolle for opprettholdelse av det biologiske mangfoldet langs kysten vår. Utenlandske interessenter sjekker nå mulighetene for høsting av norsk ruglbunn.

Brukar drone for å ta bilete av tang og tare: Ser fjøra betre frå fugleperspektiv

Brukar drone for å ta bilete av tang og tare: Ser fjøra betre frå fugleperspektiv

Pressemeldinger   •   okt 09, 2018 12:47 CEST

Drone er framtida for kartlegging og overvaking av natur. – Samanlikna med satellitt, er bileta vi får med drone heile 1000 gongar betre, seier Kasper Hancke, marinbiolog frå Norsk institutt for vassforsking (NIVA).

10 år med NIVA Chile har gitt viktige kunnskapsløft om vannkvalitet

10 år med NIVA Chile har gitt viktige kunnskapsløft om vannkvalitet

Pressemeldinger   •   okt 01, 2018 15:55 CEST

NIVA Chile markerte i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Akvaplan-niva selskapets 10-års jubileum i Puerto Varas i Chile. Markeringens høydepunkt var seminaret «Lessons, knowledge and new water quality tools» som ble åpnet av Norges ambassadør til Chile, Beate Stirø, og Greta Bentzen, administrerende direktør i NIVA.

Arendalsuka: Fokus på skadelige kjemikalier i kroppene våre

Arendalsuka: Fokus på skadelige kjemikalier i kroppene våre

Pressemeldinger   •   aug 14, 2018 14:14 CEST

Kjente personer som Nina Jensen, Erik Solheim og tidligere OL-vinner Stine Lise Hattestad Bratsberg har målt hvilke kjemikalier de har i kroppen – og NIVA-forsker Bert van Bavel har analysert testene. Onsdag i Arendalsuka vil resultatene diskuteres og bruken av skadelige kjemikalier i alt fra klær, emballasje, kosmetikk, mat adresseres.

Lite mikroplast i norsk drikkevann

Lite mikroplast i norsk drikkevann

Pressemeldinger   •   jun 05, 2018 08:04 CEST

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging NIVA har utført på vegne av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.