Skip to main content

Pressemeldinger Se alle 7 treff

Algeoppblomstring i Mjøsa: Analyseresultater for cyanotoksinanalyser

Algeoppblomstring i Mjøsa: Analyseresultater for cyanotoksinanalyser

Pressemeldinger   •   jul 30, 2019 09:30 CEST

Mjøsa har nylig opplevd oppblomstring av cyanobakterier, identifisert som Dolichospermum lemmermanni, som potensielt kan produsere giftstoffer (toksiner). 29.7 analyserte NIVA vannprøver fra badeplasser i Mjøsa for tre cyanotoksiner; microcystin, anatoksin-a og saxitoksin. Ingen av disse ble påvist i prøvene. Cyanobakterietypen som nå danner oppblomstringer i Mjøsa ikke er giftproduserende.

Kunstige økosystemer gir viktig kunnskap om endringer i kystmiljøet

Kunstige økosystemer gir viktig kunnskap om endringer i kystmiljøet

Pressemeldinger   •   jul 29, 2019 06:00 CEST

Høy forekomst av leppefisk fører til en klar økning av kortlevde, uønskete trådalger som gror over mer langtlevende forekomster av tang. Gjennom kontrollerte forsøk i store bassenger med kunstige økosystemer, får NIVAs forskere verdifull innsikt i årsaken til disse dramatiske endringene.

Algeoppblomstring i Mjøsa

Algeoppblomstring i Mjøsa

Pressemeldinger   •   jul 26, 2019 20:39 CEST

Mjøsa har de seneste dagene fått en grønn farge flere steder. Dette skyldes oppblomstring av blågrønnalger (Cyanobakterier). Den aktuelle arten er identifisert som Dolichospermum lemmermanni, som potensielt kan produsere toksiner. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) analyserer nå vannprøver fra flere steder i Mjøsa og vil ha mer informasjon tidlig i uke 31.

Kloakk gir viktig kunnskap i kampen mot antibiotikaresistens

Kloakk gir viktig kunnskap i kampen mot antibiotikaresistens

Pressemeldinger   •   apr 09, 2019 11:29 CEST

Antibiotikaresistens betegnes som en av de største truslene for vår framtidige helse. Et dypdykk i kloakken har gitt forskere viktig informasjon i jakten på å finne effektive metoder for å rense utslippsvannet fra avløpsrenseanlegg for uønskede antibiotikaresistente bakterier og antibiotikaresistensgener.

Nyheter Se alle 6 treff

Kjemikalier på avveie langs norske veier

Kjemikalier på avveie langs norske veier

Nyheter   •   mai 30, 2018 07:30 CEST

I 2012 var mer enn to hundre tonn helseskadelige kjemikalier i bruk i veirelaterte produkter i Norge, på tross av nasjonale målsettinger om redusert bruk. Ny forskning gir oversikt over hvilke stoffer dette er, hvilke vi mennesker er eksponert for og hvilke som lekker ut i miljøet.

Hvor har du sett vannet samle seg når det regner i Oslo?

Hvor har du sett vannet samle seg når det regner i Oslo?

Nyheter   •   okt 09, 2017 16:41 CEST

Ansamling av overvann etter kraftige regnskyll er et problem som kan gjøre stor skade på infrastruktur og bygninger. Oslo kommune har en overvannsstrategi som tar sikte på å gi vannet tilbake sin plass i byen, og for å nå et slikt mål er det viktig med nok kunnskap. Siden vannansamlingene ofte er svært lokale, ønkser forskere innspill fra de som kjenner nærmiljøet sitt best - nemlig innbyggerne.

Nye tider skyller inn over Mjøsa

Nye tider skyller inn over Mjøsa

Nyheter   •   aug 07, 2017 08:41 CEST

Etter Mjøsaksjonen på 70-tallet, har Mjøsa gått fra å være en illeluktende og algebefengt innsjø til å ha god økologisk tilstand. Nå trues imidlertid Norges største innsjø på nytt, denne gangen av klimaendringer og varmere vann.

På spøkelsesjakt i Oslofjorden

På spøkelsesjakt i Oslofjorden

Nyheter   •   mai 26, 2017 12:15 CEST

Spøkelseskreps og andre langveisfarende, fremmede arter inntar Oslofjorden. NIVA har undersøkt de mest effektive metodene for å kartlegge spredning og økologiske effekter av de nye artene som bosetter seg i hovedstadens farvann.

Bilder Se alle 9 treff

Bergnebb

Bergnebb

NIVAs forsøk tyder på at høy forekomst av leppefisk, som denne bergnebben, samt andre små predatorer, vil bidra til endringer i grunne, k...

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde NIVA
Last ned
Størrelse

701 KB • 963 x 637 px

Solbergstrand: Mesocosmer

Solbergstrand: Mesocosmer

Skal man teste miljøpåvirkninger på økosystemnivå i vann, er mesocosmer (store bassenger) et spesielt velegnet element for undersøkelser ...

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde NIVA
Last ned
Størrelse

416 KB • 1380 x 775 px

Spredning av antibiotikaresistens

Spredning av antibiotikar...

Det er viktig å kartlegge samspillet mellom kilder, spredningsveier (piler), drivere og skjebne til antibiotikaresistens. I dag er det uk...

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde Carsten Schwermer/NIVA
Last ned
Størrelse

2.63 MB • 3889 x 2032 px

iResponse maptionnaire

iResponse maptionnaire

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde iResponse
Last ned
Størrelse

1.38 MB • 1091 x 817 px

Kontaktpersoner 3 treff

  • Forsker, ph.d
  • Ferskvannsøkologi
  • sidegrqpidcp.hjmaargndahe@hcniuuvajk.nbsokk
  • +47 997 13 275

  • Forsker, NIVA
  • Vann og samfunn
  • liqvneso.bftarvgkvnveduw@nisivjqa.fbnozg

  • Forsker, NIVA
  • jacqrlrb.lkgoekqvibrk@mhnizxvari.njhowh