Skip to main content

Pressemeldinger 3 treff

Algeoppblomstring i Mjøsa: Analyseresultater for cyanotoksinanalyser

Algeoppblomstring i Mjøsa: Analyseresultater for cyanotoksinanalyser

Pressemeldinger   •   jul 30, 2019 09:30 CEST

Mjøsa har nylig opplevd oppblomstring av cyanobakterier, identifisert som Dolichospermum lemmermanni, som potensielt kan produsere giftstoffer (toksiner). 29.7 analyserte NIVA vannprøver fra badeplasser i Mjøsa for tre cyanotoksiner; microcystin, anatoksin-a og saxitoksin. Ingen av disse ble påvist i prøvene. Cyanobakterietypen som nå danner oppblomstringer i Mjøsa ikke er giftproduserende.

Algeoppblomstring i Mjøsa

Algeoppblomstring i Mjøsa

Pressemeldinger   •   jul 26, 2019 20:39 CEST

Mjøsa har de seneste dagene fått en grønn farge flere steder. Dette skyldes oppblomstring av blågrønnalger (Cyanobakterier). Den aktuelle arten er identifisert som Dolichospermum lemmermanni, som potensielt kan produsere toksiner. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) analyserer nå vannprøver fra flere steder i Mjøsa og vil ha mer informasjon tidlig i uke 31.

Hausting, havbruk, berekraft og reiseliv – den blå næringa skal vekse på Sørlandet

Hausting, havbruk, berekraft og reiseliv – den blå næringa skal vekse på Sørlandet

Pressemeldinger   •   jul 12, 2017 07:00 CEST

Kystkommunane i Agder vil legge til rette for vekst i kystbasert næring. I eit havmiljø som allereie er under sterkt press frå både forureining, overfiske, habitatøydelegging og klimaendringar er dette ei utfordring, men med kunnskap om lokale marine prosessar og økosystem er det likevel mogleg å finne næringsvegar som både er lønsame og berekraftige, seier NIVA og HI i ein ny rapport.

Kontaktpersoner 1 treff

  • Forsker, ph.d
  • Ferskvannsøkologi
  • siwlgroridux.hskaanzndzoe@wonithvadh.nesozu
  • +47 997 13 275