Skip to main content

Pressemeldinger Se alle 38 treff

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

Pressemeldinger   •   feb 18, 2019 09:25 CET

Ny forskning viser funn av mikroplast på alle de undersøkte stedene i Mjøsa. Resultatene tyder på at det er mer mikroplast i innsjøer ved tett befolkede områder.

​Skal avsløre snøkrabbens hemmeligheter

​Skal avsløre snøkrabbens hemmeligheter

Pressemeldinger   •   jan 17, 2019 07:00 CET

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er tildelt nesten 9 millioner kroner fra Forskningsrådet til å avsløre snøkrabbens hemmeligheter. Kunnskap om hvordan snøkrabben sprer seg og påvirker økosystemet, er nødvendig både for god forvalting og lønnsom høsting av arten.

Uvanlig fiskedød i Oslofjordens dypvann

Uvanlig fiskedød i Oslofjordens dypvann

Pressemeldinger   •   jan 14, 2019 14:51 CET

Over 100 kilo død torskefisk ble tatt opp i Indre Oslofjord i desember. Trolig er det oksygenfattig vann i dypet i fjorden som har tatt knekken på fisken.

Helgelandskysten verd si vekt i gull

Helgelandskysten verd si vekt i gull

Pressemeldinger   •   jan 08, 2019 13:14 CET

Økosystema langs kystane i Norden har fått ein helsesjekk av forskarane. Helgelandskysten kom godt ut av ekspertvurderinga til NIVA. 88 prosent av vassmassane på Helgeland har «god» eller «veldig god» samla økologisk tilstand, og det er berre inst i fjordane ein finn teikn på algevekst som fylgje av avrenning av næringssalt.

Nyheter Se alle 40 treff

Tilstanden for dyrelivet på blautbotnen i Skagerrak er vorten betre

Tilstanden for dyrelivet på blautbotnen i Skagerrak er vorten betre

Nyheter   •   des 13, 2018 10:33 CET

Mindre næringssalt i havet har gitt ein større artsrikdom på havbotnen i Skagerrak sidan 1990. Men varmare vintrar og auka elveføring kan vere den nye trugselen for dyrelivet på blautbotnen.

​Ny, rømmingssikker merd under utprøving: Skal sørge for eit lusefritt laksefengsel

​Ny, rømmingssikker merd under utprøving: Skal sørge for eit lusefritt laksefengsel

Nyheter   •   des 06, 2018 07:30 CET

For litt under ein månad sidan vart den første laksen sleppt ut i ein flunkande ny prototype-merd nord i Trøndelag: Med nót i stål og vasstraum inkludert skal merden Aquatraz både hindre rømming og trimme laksen, medan Norsk institutt for vassforsking (NIVA) held auge med lusa og vassmiljøet i merden.

​Sørlandets krypende mysterium: Krypsiv-detektiv i Otra

​Sørlandets krypende mysterium: Krypsiv-detektiv i Otra

Nyheter   •   des 05, 2018 07:30 CET

Massevekst av vannplanter skaper hodebry for forskere og forvaltning verden over. Nå koordinerer NIVA og NMBU en internasjonal innsats som skal bidra til å løse krypsivmysteriet.

Jakta på dei urørte elvane

Jakta på dei urørte elvane

Nyheter   •   nov 05, 2018 15:38 CET

Det siste året har forskarar reist rundt i heile Noreg på jakt etter landets reinaste og mest urørte elvar for å ta mål av dei. Det gav uventa resultat.

Eventer Se alle 6 treff

Minamatakonvensjonen har trådt i kraft - hva nå og hva så?

Minamatakonvensjonen har trådt i kraft - hva nå og hva så?

Eventer   •   sep 25, 2017 11:02 CEST

Minamatakonvensjonen er en global avtale med hovedformål å beskytte menneskers helse og miljøet fra menneskeskapte utslipp av kvikksølv. Norge var initiativtaker til konvensjonen og har vært en sentral pådriver for både en streng global regulering av kvikksølv og utviklingen av konvensjonen.Avtalen trådte i kraft 16. august 2017. Nærmere 80 land har per nå ratifisert den - og et omfattende impl...

04-10-2017, 08:30 - 10:00 CEST

CIENS Toppsenter, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

NIVAs SIS-dag 2017

NIVAs SIS-dag 2017

Eventer   •   sep 15, 2017 13:11 CEST

NIVA har i 2017 fire strategiske instituttsatsinger (SIS) innenfor 1) Digitale metoder for miljøovervåking og forskning, 2) Restaurering av akvatiske økosystemer, 3) Land-hav interaksjoner i et endret klima og 4) Urbane vannutfordringer og -løsninger. På SIS-dagen 20. september presenterer NIVAs forskere spennende prosjekter og resultater fra SISene, se programmet for detaljer. I tillegg avslut...

20-09-2017 00:00 CEST

CIENS Forum, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo

Mikroplastforskning i Kina

Mikroplastforskning i Kina

Eventer   •   mar 13, 2017 16:03 CET

Makro- og mikroplastforurensning er et av de raskest voksende miljøutfordringene nasjonalt og globalt. NIVA og SKLEC inviterer til frokostseminar om Kinas mikroplastutfordring og forskning med fokus på marint miljø. Påmeldingsfrist er 16/3. Deltakelse er gratis, men påmelding er nødvendig. Velkommen!

20-03-2017, 08:00 - 10:00 CET

Møterom FAROS, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo

Urbane (miljø)utfordringer

Urbane (miljø)utfordringer

Eventer   •   sep 13, 2016 13:14 CEST

Plast i norsk torsk, miljøgifter i norske fjorder og forurensning i blågrønne biotoper. CIENS inviterer til frokostseminar med siste nytt fra forskningsfronten. - Blågrønne løsninger - økologiske feller for vannlevende organismer? - Hvordan påvirkes dyrelivet i og rundt Oslofjorden av våre urbane vaner? - Plast i torsken fra Bergen havn, mm. Les mer på www.ciens.no

28-09-2016, 08:30 - 10:00 CEST

CIENS Toppsenter, Forskningsparken, Gaustadallèen 21, 0349 Oslo

Bilder Se alle 46 treff

Hilde Cecilie Trannum

Hilde Cecilie Trannum

– Havbotnen er det nest største leveområdet på jorda etter havsøyla, og dyrelivet og funksjonen til dyrelivet spelar ei viktig rolle for ...

Lisens Creative Commons navngivelse
Last ned
Størrelse

277 KB • 960 x 1280 px

Prøvetaking dyreliv på blautbotnen

Prøvetaking dyreliv på bl...

På ulike prøvetakingsområde i Ytre Oslofjord og utføre Arendal og Lista har NIVA-forskarar analysert dyrelivet på blautbotnen og målt mil...

Lisens Creative Commons navngivelse
Last ned
Størrelse

1.93 MB • 3648 x 2736 px

Tempelfjorden på Svalbard

Tempelfjorden på Svalbard

Arktisk forsking og den aktive rolla til AMAP var viktige for at det internasjonale lovverket om kvikksølv, Minamatakonvensjonen, kom til...

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde Torunn Slettemark Hovden
Last ned
Størrelse

886 KB • 4261 x 2841 px

Froukje Maria Platjouw

Froukje Maria Platjouw

Lisens Creative Commons navngivelse
Last ned
Størrelse

1.44 MB • 2592 x 3872 px

Videoer 1 treff

microTyre

microTyre

The Norwegian Institute for Water Research has initiated a project to look for microplastics from car tyres in the environment.

Lisens Creative Commons navngivelse
Last ned
Størrelse

854 x 480 px

Dokumenter 4 treff

Invitasjon NIVAs SIS-dag 2017

Invitasjon NIVAs SIS-dag 2017

Dokumenter   •   15-09-2017 13:04 CEST

NIVA har i 2017 fire strategiske instituttsatsinger (SIS). Disse presenteres 20. september i et åpent seminar.

COMplementary Primer ASymmetric PCR (COMPAS-PCR) Applied to the Identification of Salmo salar, Salmo trutta and Their Hybrids

We show that 5’-complementarity between primers may be exploited in a new PCR method called COMplementary-Primer-Asymmetric (COMPAS)-PCR, using asymmetric primer concentrations to achieve target PCR amplification. This small paradigm shift, using highly complementary primers for PCR, should help develop robust assays that previously would not be considered.

Mikroplastforskning i Kina

Mikroplastforskning i Kina

Dokumenter   •   13-03-2017 16:03 CET

Makro- og mikroplastforurensning er et av de raskest voksende miljøutfordringene nasjonalt og globalt. 20. mars 2017 vil Daoji Li og Huahong Shi ved SKLEC introdusere hvilke utfordringer Kina står overfor innen mikroplastområdet.

Invitation

Invitation

Dokumenter   •   19-04-2016 15:12 CEST

The NETS is an interdisciplinary symposium with focus on research-based solutions to solve challenges related to protection of the environment, and in particular increasing knowledge on how anthropogenic stressors affect the ecosystem alone and in combination with other stressors. NETS2016 is hosted by the Norwegian Institute for Water Research (NIVA).

Kontaktpersoner Se alle 21 treff

 • Seniorforsker, ph.d.
 • Marin biologi
 • evkwa.lgratxmikqreqbz@rjniqsvabz.nljomm
 • 982 94 145
https://www.niva.no/Ansatte/eva-ramirez-llodra

 • Administrerende direktør
 • grjub@mcnimgvaix.nqmozv

 • Pressekontakt
 • Medierådgiver
 • Pressekontakt
 • gujxnnpmargw.oolmsxhtentd@fwnivqvahy.nvpocy
 • 93654386

 • Seniorforsker, ph.d.
 • Akvatiske miljøgifter
 • silqsscdelat.rfrandpnenmklgwevzk@nzzivyxa.nlnoss
 • +47 41108707
Sissel B. Ranneklev har i de siste 9 årene jobbet med miljøovervåkning. De siste 7 årene har hun i hovedsak arbeidet med miljøgifter, organiske... Vis mer