Skip to main content

Pressemeldinger

Kvikksølv på nye vegar når permafrosten smeltar

Kvikksølv på nye vegar når permafrosten smeltar

Pressemeldinger   •   feb 25, 2019 14:35 CET

Permafrosten tiner og isbreane smeltar, og konsekvensane for kystøkosystema i Arktis er usikre. Norsk institutt for vassforsking (NIVA) leiar eit forskingsprosjekt som skal undersøkje korleis dei nye prosessane i grensesjiktet land-hav kan påverke konsentrasjonane av kvikksølv, PCB og andre miljøgifter i dyrelivet langs Svalbardkysten.

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

Pressemeldinger   •   feb 18, 2019 09:25 CET

Ny forskning viser funn av mikroplast på alle de undersøkte stedene i Mjøsa. Resultatene tyder på at det er mer mikroplast i innsjøer ved tett befolkede områder.

​Skal avsløre snøkrabbens hemmeligheter

​Skal avsløre snøkrabbens hemmeligheter

Pressemeldinger   •   jan 17, 2019 07:00 CET

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er tildelt nesten 9 millioner kroner fra Forskningsrådet til å avsløre snøkrabbens hemmeligheter. Kunnskap om hvordan snøkrabben sprer seg og påvirker økosystemet, er nødvendig både for god forvalting og lønnsom høsting av arten.

Helgelandskysten verd si vekt i gull

Helgelandskysten verd si vekt i gull

Pressemeldinger   •   jan 08, 2019 13:14 CET

Økosystema langs kystane i Norden har fått ein helsesjekk av forskarane. Helgelandskysten kom godt ut av ekspertvurderinga til NIVA. 88 prosent av vassmassane på Helgeland har «god» eller «veldig god» samla økologisk tilstand, og det er berre inst i fjordane ein finn teikn på algevekst som fylgje av avrenning av næringssalt.

To nye doktorgrader til NIVA

To nye doktorgrader til NIVA

Pressemeldinger   •   des 12, 2018 09:16 CET

NIVA satser på fremtidens forskere og kan etter denne uka skilte med enda to nye doktorgrader. Åtte av ti NIVA-ansatte i vitenskapelige stillinger har nå doktorgrad.

Miljøgiftforbud virker: Kjønnsforstyrrede purpursnegler er friskmeldte

Miljøgiftforbud virker: Kjønnsforstyrrede purpursnegler er friskmeldte

Pressemeldinger   •   nov 28, 2018 11:25 CET

Miljøgiften TBT, som tidligere fantes i båtmaling, er så god til å herme etter hormoner at den i en årrekke har sterilisert hunnsnegler langs norskekysten og fått dem til å utvikle penis og sædleder. For første gang siden målingene startet i 1991 og TBT ble totalforbudt i 2008, har forskere nå friskmeldt sneglene.

NIVA skal undersøke varme kilder 4000 meter under isen i Arktis

NIVA skal undersøke varme kilder 4000 meter under isen i Arktis

Pressemeldinger   •   nov 05, 2018 09:46 CET

Norske og internasjonale forskere skal for første gang undersøke hydrotermale kilder 4000 meter under isen i Arktis. Forskningen kan gi ny kunnskap om hvordan liv på jorda oppstod for milliarder av år siden, og vil kunne bidra til å vurdere hvorvidt det kan finnes former for liv under tilsvarende forhold også på andre planeter i vårt solsystem.

Ny rapport om konsekvenser av havforsuring i Arktis

Ny rapport om konsekvenser av havforsuring i Arktis

Pressemeldinger   •   okt 15, 2018 07:01 CEST

Havforsuringen i arktiske havområder forventes å føre til store økologiske og sosioøkonomiske konsekvenser i de kommende tiårene – både lokalt og globalt. ​Det kommer frem i en ​ny rapport utført av Arktisk råds arktiske overvåkings- og evalueringsprogram (AMAP).

Brukar drone for å ta bilete av tang og tare: Ser fjøra betre frå fugleperspektiv

Brukar drone for å ta bilete av tang og tare: Ser fjøra betre frå fugleperspektiv

Pressemeldinger   •   okt 09, 2018 12:47 CEST

Drone er framtida for kartlegging og overvaking av natur. – Samanlikna med satellitt, er bileta vi får med drone heile 1000 gongar betre, seier Kasper Hancke, marinbiolog frå Norsk institutt for vassforsking (NIVA).

10 år med NIVA Chile har gitt viktige kunnskapsløft om vannkvalitet

10 år med NIVA Chile har gitt viktige kunnskapsløft om vannkvalitet

Pressemeldinger   •   okt 01, 2018 15:55 CEST

NIVA Chile markerte i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Akvaplan-niva selskapets 10-års jubileum i Puerto Varas i Chile. Markeringens høydepunkt var seminaret «Lessons, knowledge and new water quality tools» som ble åpnet av Norges ambassadør til Chile, Beate Stirø, og Greta Bentzen, administrerende direktør i NIVA.

Arendalsuka: Fokus på skadelige kjemikalier i kroppene våre

Arendalsuka: Fokus på skadelige kjemikalier i kroppene våre

Pressemeldinger   •   aug 14, 2018 14:14 CEST

Kjente personer som Nina Jensen, Erik Solheim og tidligere OL-vinner Stine Lise Hattestad Bratsberg har målt hvilke kjemikalier de har i kroppen – og NIVA-forsker Bert van Bavel har analysert testene. Onsdag i Arendalsuka vil resultatene diskuteres og bruken av skadelige kjemikalier i alt fra klær, emballasje, kosmetikk, mat adresseres.

Latest data reveal drug-taking habits in close to 60 European cities

Latest data reveal drug-taking habits in close to 60 European cities

Pressemeldinger   •   mar 07, 2018 11:30 CET

The latest findings from the largest European project in the emerging science of wastewater analysis are presented today by the Europe-wide SCORE group, in association with the EU drugs agency (EMCDDA). The project analysed wastewater in 56 European cities in 19 European countries in March 2017 to explore the drug-taking behaviors of their inhabitants.

Sirkulær økonomi i sanntid på Akvariet i Bergen

Sirkulær økonomi i sanntid på Akvariet i Bergen

Pressemeldinger   •   feb 01, 2018 07:30 CET

I en verden der presset på naturressursene stadig øker, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt. Å bruke avfallet fra fiskeoppdrett til planteproduksjon kan være en del av løsningen. Konseptet bærer navnet aquaponics.

Anonyme mobiltelefondata bidrar til å kartlegge narkotikabruken i hovedstaden

Anonyme mobiltelefondata bidrar til å kartlegge narkotikabruken i hovedstaden

Pressemeldinger   •   des 04, 2017 07:30 CET

Analyser av avløpsvann er og har vært en innovativ måte å få innsikt i befolkningens narkotikabruk på. Imidlertid har anslagene for hvor mange personer som har befunnet seg i studieområdet vært usikre. I et nytt samarbeidsprosjekt mellom Telenor og NIVA har forskerne, gjennom å se hvor det har vært mobiltelefonaktivitet, i langt større grad kunne tallfeste narkotikabruken.

Friskmelder Lærdalselvi for Gyrodactylus salaris

Friskmelder Lærdalselvi for Gyrodactylus salaris

Pressemeldinger   •   okt 30, 2017 11:00 CET

Mattilsynet friskmelder Lærdalselvi i Sogn og Fjordane etter at dei siste prøvene viser at lakseyngelen i elva er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Dette er første gong ei elv er friskmeld etter å ha blitt behandla med aluminiumsmetoden i kombinasjon med små mengder rotenon.

Feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lierelva

Feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lierelva

Pressemeldinger   •   sep 19, 2017 11:00 CEST

Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet skal teste ut klorbehandling som metode for å bekjempe lakseparasitten G. salaris i høst.

​Lærdalselva nær friskmelding

​Lærdalselva nær friskmelding

Pressemeldinger   •   sep 07, 2017 16:36 CEST

Etter at lakseparasitten Gyrodactylus salaris heller ikke i august i år ble påvist i Lærdalselva, går det mot friskmelding. Siste etappe er undersøkelsen i oktober.

Hausting, havbruk, berekraft og reiseliv – den blå næringa skal vekse på Sørlandet

Hausting, havbruk, berekraft og reiseliv – den blå næringa skal vekse på Sørlandet

Pressemeldinger   •   jul 12, 2017 07:00 CEST

Kystkommunane i Agder vil legge til rette for vekst i kystbasert næring. I eit havmiljø som allereie er under sterkt press frå både forureining, overfiske, habitatøydelegging og klimaendringar er dette ei utfordring, men med kunnskap om lokale marine prosessar og økosystem er det likevel mogleg å finne næringsvegar som både er lønsame og berekraftige, seier NIVA og HI i ein ny rapport.

Bærekraftig kråkebolleindustri?

Bærekraftig kråkebolleindustri?

Pressemeldinger   •   jul 11, 2017 11:33 CEST

Den er et av verdens best betalte sjømatprodukter og påfører tareskogen skader for millioner av kroner. Kan det lønne seg å høste kråkeboller? Det er tema for forskningsprosjektet ECOURCHIN.

NIVA opens office in China

NIVA opens office in China

Pressemeldinger   •   jun 27, 2017 06:00 CEST

On Tuesday, 27th June 2017, the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) will open its China Office. Minister of Climate and Environment, Vidar Helgesen, will take part in the opening ceremony, that will be followed by a special seminar on plastic waste and microplastics pollution.