Skip to main content

Ny ambisiøs støtteordning for nordisk livemusikk

Pressemelding   •   des 14, 2016 10:32 CET

Briskeby på Trollrock 2015. Foto: Johannes Andersen

I 2017 får spillesteder og festivaler en unik mulighet til å arbeide dedikert med nordisk musikk med internasjonalt potensiale - og presentere dette for sitt publikum.

Nordisk Kulturfond har akkurat lansert et ambisiøst, treårig program: puls, som bare i 2017 skal dele ut 3,5 millioner danske kroner til ca 35 spillesteder og festivaler i Norden. Interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører har vært med i arbeidsgruppen for prosjektet og håper mange norske arrangører vil søke. 

Direktør for Nordisk Kulturfond, Benny Marcel, uttaler følgende i forbindelse med lanseringen:

”Vår ambisjon er å skape en naturlig strøm av artister mellom de nordiske landene og å skape et sterkt nettverk mellom nordiske scener. Med puls vil vi inspirere og styrke konsertarrangørenes arbeid med kuratering av nordiske artister som en motvekt til den kommersielle tilnærmingen til livemusikken. En tilnærming som er viktig, men som ofte blir dominerende. puls-konsertene skal gi spillestedene og festivalene mulighet til å bryte med nasjonale grenser og samle oss omkring et åpent, pulserende og ambisiøst Norden”.

Livemusikken som katalysator for et sterkere nordisk musikkmarked

Som musikkmarked, turnémarked og arbeidsmarked rommer Norden et stort, men uutnyttet potensiale og det finnes flere likheter mellom landene når det gjelder støtte til kultur og kunst, strukturer i arbeidsmarkedet og kulturforbruk. I en virkelighet hvor vi strømmer musikk fra digitale tjenester, er livemusikken blitt et av de mest sentrale knutepunkter i musikklivet. Det er her de store, unike musikkopplevelser venter, og det er her det for alvor skjer en utvikling i markedet. Derfor er det paradoksalt, at artister fra Norden spiller for sjeldent i andre nordiske land. Det betyr at kjennskapen til musikk fra andre nordiske land er begrenset, og at man som artist slår igjennom på internasjonale hitlister, før man slår igjennom i Norden. Nettopp det vil Nordisk Kulturfond med puls-programmet være med på å endre.

Nordisk Kulturfonds program puls blir en katalysator for et nettverk av scener for nordiske artister og formidler musikkopplevelser av høy kunstnerisk kvalitet til et større nordisk publikum. Støtten er øremerket konsertarrangørene som kuraterer musikken i møtet mellom publikum og kunst ved å sette artistene på programmet og få dem ut til et nytt nordisk publikum. Dette gir en mulighet til at snu på det tradisjonelle synet på musikkeksport ved å se på importen som en del av eksporten. Ved å støtte importen av musikk fra andre nordiske land via arrangørenes arbeid, kan puls skape et sterkere nordisk musikkmarked. Til fordel for både spillesteder og festivaler, artister og publikum.

puls er i 2017 finansiert med 2,5 millioner danske kroner fra Nordisk Kulturfond og 1 million danske kroner fra Nordisk Ministerråd for Kultur. Nordisk Kulturfond har også øremerket midler til satsningen i 2018 og 2019.

puls-programmet er utviklet i samarbeid med nasjonale kulturstøtteorganer, nasjonale liveorganisasjoner (NKA i Norge), aktører som arbeider med musikkeksport og i dialog med konsertarrangører i nordisk land.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Eline Sigfusson, seniorrådgiver Nordisk Kulturfond, +452969 2948 / elsi@norden.org

Norske Konsertarrangører ble etablert i 1982 og er konsertarrangørenes interesse- og kompetanseorganisasjon. NKAs visjon er; Gode konsertopplevelser til alle!

NKA arbeider for å gi medlemsorganisasjonene et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, samt bidra til å øke profesjonaliteten i arrangørleddet.

NKA organiserer over 300 festivaler, spillesteder, kulturhus, klubber, promotører og studentsamfunn.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy