Skip to main content

Vil bringe Nobels Fredssenter ut i verden

Pressemelding   •   aug 31, 2015 17:16 CEST

-I dagens situasjon med økende flyktningestrømmer og flere humanitære katastrofer, er arbeidet til Nobels Fredssenter viktigere enn noen sinne, sier Liv Tørres. Hun overtar som direktør ved Nobels Fredssenter 1. januar, når Bente Erichsen går av med pensjon. Liv Tørres kommer fra stillingen som generalsekretær hos Norsk Folkehjelp. 

Hun ser en klar linje mellom hennes nåværende jobb og stillingen som leder for muséet for Nobels Fredspris, og har klare ambisjoner om å gjøre senteret enda bedre kjent internasjonalt. 

- Jeg ønsker at Nobels Fredssenter skal ha en sentral plass som arena for diskusjon om aktuelle kriser og konflikter. Samtidig kan budskapet til fredsprisvinnerne være en viktig inspirasjon for verdens ledere og befolkning til å se nye, kreative løsninger.   

Liv Tørres ble mottatt med applaus da hun i formiddag besøkte sine nye medarbeidere ved Nobels Fredssenter på Vestbanen i Oslo. 

Fakta om Nobels Fredssenter 

  • et av Norges best besøkte museer med 227.000 besøkende i 2014 
  • presenterer historien om Alfred Nobel, og om fredsprisvinnerne og deres arbeid
  • arena for debatt og refleksjon om aktuelle temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning
  • internasjonalt anerkjent for sin satsing på dokumentarfotografiet og interaktive teknologi 
  • har et godt skoletilbud og tok imot 944 skolegrupper i 2014
  • ligger på Rådhusplassen i Oslo
  • en uavhengig stiftelse og direktør er Bente Erichsen
  • styret velges av Nobelkomiteen og styreleder er Olav Njølstad