Kcmomvpccauf3ieinhkk

Hvordan sikre konkurransekraftig støtte

Nyheter   •   nov 18, 2016 12:53 CET

Innovasjon er et populært begrep som ofte brukes feil og forveksles med forskning. Det er lett å bli forvirret.

Zh0b3vbeqd5bxuogpref

Sikt mot stjernene!

Nyheter   •   sep 14, 2016 09:00 CEST

I forbindelse med 200-års jubileet til Drammen videregående skole var Nofas invitert til inspirasjonsforedrag med Astronaut Rick Hieb og forsker Sue Lederer fra NASA. Foredraget er en del av et omfattende program ved skolen for å markere 200 år i kunnskapens tjeneste.

Kkxrvnf9ivalyuf41dnk

Teknologi som forandrer samfunnet

Nyheter   •   jun 15, 2016 10:58 CEST

Uymynstpgzbkmitvbl6h

Hvordan skal du sikre din bedrift tilskudd til forskning- og utviklingsprosjekter fremover?

Nyheter   •   jan 27, 2016 14:00 CET

Nofas er invitert til Stavanger i morgen for å holde innlegg hos FFU - Forening for fjernstyrt undervannsteknologi. Konferansen "Grobunn" er en spennende møteplass for subseabransjen og arrangementet går av stabelen for 21.gang. Fokuset denne gangen er ny teknologi og teknologiutvikling. Møt Nofas og subsea-bransjen på Clarion Hotel Energy i morgen, 28.januar!

Qditx0pdcvjs8flnmzyr

Forskningslinjen ved Drammen VGS besøkte Nofas

Nyheter   •   jan 12, 2016 10:03 CET

Torsdag 10.12. og fredag 11.12. hadde Nofas besøk av elever fra andre og tredje klasse på forskningslinjen ved Drammen Videregående Skole. Etter forespørsel fra Tor Kristiansen ved Drammen VGS fikk elevene presentasjoner om innovasjonsrådgivning, virkemiddelapparatet og hva Nofas bistår næringslivet med gjennom sitt virke.

Jr7ljwu1j1gc4hjckj3o

Kompetansebygging i Drammen kommune - inspirasjonsdag på HBV

Nyheter   •   des 17, 2015 15:37 CET

Drammen kommune arrangerte inspirasjonsdag for ledere i kommunen på HBV, Campus Drammen, onsdag 9. desember.

Fttf24jx5dqs3j9y1w9a

ICT 2015: Nytt IKT-arbeidsprogram i Horisont 2020 og veien mot et digitalt indre marked

Nyheter   •   nov 27, 2015 14:24 CET

Europa trenger et digitalt indre marked for å lykkes med digital innovasjon. Dette var hovedbudskapet i kommisær Günter Oettingers innledningstale til EU-kommisjonens store IKT-konferanse, ICT 2015, i Lisboa i oktober – hvor også arbeidsprogrammet for 2016-17 for Horisont 2020 ble presentert.

R3slr23p4vrh6gtquuyv

DEMO2000 utlyser 90 millioner kroner i en ekstra utlysning!

Nyheter   •   okt 16, 2015 13:40 CEST

Gladmelding til leverandørindustrien! Ikke fortvil dersom du gikk glipp av høstens Demo2000-utlysning. Forskningsrådet har nå lansert en ny utlysning med frist 17. februar 2016.

V1nm7nxlvrxyqmmb4tlj

Innovasjonssatsing resulterte i spennende kontrakt!

Nyheter   •   okt 02, 2015 15:42 CEST

Det er med begeistring vi ønsker å gratulere vår kunde DeepOcean ved å signere kontrakt med operatøren Shell.

Yw7asibh0wkrlvrqidah

Litt hjelp gir medvind i stedet for motvind

Nyheter   •   okt 02, 2015 15:39 CEST

Selskapet Automasjon og Data viser muskler i en spennende tid.

Bilde & Video 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • CEO & Partner i Nofas
  • CEO & Partner i Nofas, hovedansvarlig for selskapets strategi og fremtidsplaner.
  • lars@nofasee.no
  • +47 95 81 14 29
  • +47 32 22 10 40

Om Nofas

Nofas ble etablert våren 2005 av Lars Henrik Krogh, Tom Hilding Johansen og Thomas Hakavik. Etter lang erfaring med forskningsstrategiske prosesser, så grunnleggerne av Nofas at flere bedrifter trengte mer enn en god idé for å lykkes med innovasjon. Behovet for profesjonell rådgivning var stort og dette la grunnlaget for etableringen av Nofas. Selskapet holder i dag til i Drammen og bistår norske bedrifter med profesjonell innovasjonsrådgivning.

Nofas har spisskompetanse innen en rekke teknologiområder, blant annet IKT, olje og gass, clean tech og bioteknologi. Nofas består av 35 fagfolk som i snitt har 14 års yrkeserfaring innen forskning, utvikling og innovasjon. Selskapets rådgivere har PhD-, M.Sc- og MBE-titler fra blant annet NTNU, Universitet i Bergen, UIA og UIO. Nofas holder i dag til i sentrumsnære lokaler i Drammen.

Nofas dekker i dag hele verdikjeden av innovasjon, fra idéen genereres og prosjektet finansieres til kommersialisering. Innovasjon handler om å anvende kunnskap på en ny måte. I kunnskapsdrevne virksomheter erverves ny kunnskap gjennom FoU-aktiviteter. Å lykkes med utvikling av en beste praksis FoU krever vilje og ønske om forbedring, også på de områdene hvor en oppfatter seg selv som dyktig. I Nofas sin avdeling for strategirådgivning hjelper vi daglig kunnskapsdrevne virksomheter, med etablering av rutiner, prosedyrer og metoder for fremtidsrettet forskning og utvikling. Første skritt på veien er å forstå nåsituasjonen og utforske mulighetsrommet. For å lykkes med forskning over tid kreves det et bevisst fokus og vilje til å jobbe dedikert med kontinuerlig forbedring som en integrert del av beste praksis FoU.

Nofas har mange kundecaser de er stolte av. En av dem er undervannsinspeksjons-ROV (Remotely Operated Vehicle) for børsnoterte DeepOcean. Selskapet fikk innvilget SkatteFUNN-støtte for 2013 og 2014 og kunne dedikere flere ressurser til prosjektet. Prosjektet økte dermed i omfang og etter Nofas sin anbefaling søkte DeepOcean om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i april 2014. I sterk konkurranse med andre søkere fikk de innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene til videreutvikling og demonstrasjon. Nofas sin innovasjonsrådgivning har bidratt til realisering av mange prosjekter som har vært både teknologisk og kommersielt verdifulle for norsk næringsliv. Det å benytte seg av konsulenter med spisskompetanse åpner også ofte for nye muligheter.

For å gjennomføre prosjekter har Nofas utviklet en unik arbeidsmetodikk, som bidrar til å kvalitetssikre innovasjonsprosjekter, kartlegge muligheter for finansiering og øke utsiktene for at idéer realiseres på markedet.

Nofas og kunden samarbeider om å strukturere og vurdere forsknings- og utviklingsprosjekter i bedriftens prosjektportefølje. I samarbeid med kunde, gjør Nofas en utvelgelse av prioriterte prosjekter. Etter utvalget, analyser Nofas prosjektet og gjennomfører kapitalsøk av relevante finansieringskilder. Jo tidligere Nofas får kvalitetssikret et prosjekt, desto bedre stilt står bedriften til å sikre effektiv innovasjonsinvestering. Nofas sin erfaring tilsier at kraften i bedriftens innovasjon først kommer til gode når den kombineres med forretningsutviklingskompetanse.